Վերապատրաստում ֆիզկուլտուրա

Ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. 2022թ.

Բաժինը՝ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ

Տևողությունը՝ հոկտեմբերի 3-28

Պարապմունքների օրերը՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ

Վայրը՝ Միջին դպրոց, 2-4 կաբինետ, սկիզբը՝ 15։00

Խմբերի ցուցակը

Վերապատրաստող՝Նաիրա Հարությունյան, էլ. փոստի հասցե՝ naira-fizkult@mskh.am ()

Խմբի անդամները՝ Ալիան Թումասյան, Միքայել Ղազարյան, Ռոբերտ ԽաչատրյանՆարեկ Կարապետյան

Աշխատակարգ

Թեմա 1․Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

1.Ծանոթանալ, գրել նկատառումներ «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգ

Ընդհանուր առմամբ կարգի դրույթները կրթահամալիրում գործածելի են, բայց հակասություն կա համազգեստ չբերող սովորողի վերաբերյալ: Եթե համազգեստ չունեցող սովորողը համարվում է բացակայող, ապա սովորողը կարող է դուրս գալ դահլիճից և գնալ, այդ դեպքում ինչպես վարվի մարզիչը, քանի որ ըստ կարգի մարզիչը չի կարող դասից դուրս հանել սովորողին, և բացակա ստանալուց հետո, նա ինչպես մնա մարզադահլիճում:

Անհատական աշխատանք՝

2.Հանրակրթության հետևողական նպատակի իրականացման արդյունքում, ակնկալվում է, որ շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցման արդյունքում պետք է իմանա՝

օգտվել՝ Ֆիզիկական կուլտուրա, ուսումնական առարկայի ծրագրից (1-12-րդ դասարաններ)

Միջին դպրոց. Գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններմիջին մակարդակ

 • Կարող է կատարել ընդհանուր զարգացնող վարժություների համալիրներ:
 • Կարող է կատարել կախեր և հենումներ. տղաներ՝ պտտաձողի վրա վերելք ուժով, կախ ծալված, կախ արտակորված, կախ դրությունից ձգումներ, աղջիկներ՝ կախ պառկած դրությունից ձգումներ:
 • Կարող է հենացատկել՝ այծի վրայով «Ոտքերը կծկած» եղանակով տղաներ՝100- 110սմ բարձրությունը: Աղջիկներ՝ցատկ այծի վրայով «Ոտքերը զատած» եղանակով 100սմ բարձրության:
 • Կարող է կատարել՝ Տղաներ՝ գլուխկոնծի առաջ, երկարությամբ, կանգ ձեռքերիվրա վարժակցի օգնությամբ: Աղջիկներ՝ գլուխկոնծի ետ ընդունելով կիսալարան դրությունը:
 • Կարող է պարանամագլցել ձեռքերի և ոտքերի օգնությամբ՝ տղաները 3 մ, աղջիկները 2,5 մ բարձրություն:
 • Կարող է վազել արագացումով 40մ, փոփոխական տեմպով 6 րոպե/աղջիկներ/ և 8 րոպե /տղաներ/: Վազել 1000 մետր:
 • Կարող է բարձրացատկել «Քայլանցման» եղանակով՝ տղաները 100-110 սմ,աղջիկներ 80-90 սմ բարձրության:
 • Կարող է էստաֆետային փայտիկը ճիշտ փոխանցել և ընդունել:
 • Կարող է բասկետբոլի գնդակը նետել զամբյուղի մեջ երկու քայլով, միջին և հեռու տարածությունից, կատարել տուգանային նետում: Խաղալ բասկետբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Կարող է վոլեյբոլի գնդակը փոխանցել ցանցի վրայով և ընդունել երկու ձեռքով, կատարել ցածից և վերին ուղիղ սկզբնահարված, ուղիղ հարձակողական հարված, ընդունել սկզբնահարվածը:
 • Խաղալ վոլեյբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Կարող է հանդբոլի գնդակով կատարել վարում, փոխանցումներ, նետում դարպասին՝ վերևից շարժման մեջ, կանգառով, ցատկով, գնդակը դուրս խփել, որսալ և շրջափակել: Խաղալ հանդբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Կարող է հարվածել ֆուտբոլի գլորվող գնդակին, ոտնաթաթին ներսի մասով և ոտնաթմբով, գնդակը վարել, կասեցնել ոտնաթաթով, կրծքով, խլել մրցակցից:
 • Խաղալ ֆուտբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Ցուցաբերում է համարձակություն,նախաձեռնություն, փոխօգնություն,ինքնատիրապետում, հանդուրժողականություն:
 • Կրոլ և բրաս լողաձևով լողում է հավասարաչափ և փոփոխական արագությամբ 100 մետր:
 • Կարող է խեղդվողին տեղափոխել:
 • Կարևորում է ուժային վարժություն-ների նշանակությունը ներդաշնակ զարգացման համար:
 • Կարող է ծանրաձողով կատարել կքանիստեր, սեղմումներ:
 • Կարող է մարզասարքերի վրա կատարել վարժություններ ուժի մշակման ուղղությամբ:
 • Կարող է վնասվածքների և ցրտահարությունների ժամանակ ցույց տալ առաջին օգնություն։
 • Կարող է կատարել չմշկային ընթացք և հենումով դարձում։
 • Կարող է կրկնվող դահուկաընթացքով անցնել 500մ։
 • Գիտի սեղանի թենիսի կրթական , առողջարարական և դաստիարակչական նշանակությունները։
 • Կարող է կատարել սեղանի թենիսի տեխնիկական հնարքները։ 

Միջին դպրոց. Վերջնարդյունքում՝

 • Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու անհրաժեշտության, առողջության պահպանման և ներդաշնակ զարգացման կարևորում:
 • Սեփական առողջական վիճակին, ֆիզիկական զարգացմանը և ֆիզիկական պատրաստվածության հանդեպ հետևողականություն:
 • Օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարդկային գաղափարների կարևորում:
 • Բարոյակամային հատկանիշներ՝ փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն:

Ավագ դպրոց. Գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ: Միջին մակարդակ

 • Պատկերացումներ ունենալ տարբեր բեռնվածությունների հանդեպ օրգանիզմի ռեակցիայի մասին:
 • Գիտենալ բեռնվածության բաղադրիչները և ինքնահսկման ձևերը:
 • Տեղեկություններ տալ առողջ ապրելակերպի էության և բաղադրատարրերի կիրառման անհրաժեշտության մասին:
 • Կարողանալ վազել արագացումով 100մ, հավասարաչափ և փոփոխականտեմպով վազել 8-10 րոպե, կարողանումէ փոխանցումավազել 4*50մ, արգելավազք 60մ, կարող է հեռացատկել «Կծկված» և «Արտակորված» եղանակներով, եղանակով, բարձրացատկել տարբեր եղանակով,կարողանալ նետել նռնակը՝ թափավազքով:
 • Կարողանում է կատարել տարբեր շարափոխումներ, ընդհանուր զարգացնող վարժություներիհամալիրներ՝ կցագնդերով, կշռաքարերով (տղաներ), օղակներով , ցատկապարանով (աղջիկներ):
 • Կարող է կատարել կախեր և հենումներ. տղաներ՝ պտտաձողի վրա վերելք ուժով և շրջահենումով, ձգումներ պտտձաղին, աղջիկներ՝ կախ պառկած դրությունից ձգումներ:
 • Կարող է հենացատկել՝ նժույգի վրայով տղաներ՝ 110- 120սմ բարձրությունը: Աղջիկներ՝ ցատկ այծի վրայով «Ոտքերը զատած» եղանակով100սմ բարձրության:
 • Կարող է կատարել՝ Տղաներ՝ գլուխկոնծիառաջ, ետ երկարությամբ, կանգ ձեռքերի վրա : Աղջիկներ՝ գլուխկոնծի ետընդունելով կիսալարան դրությունը:
 • Կարող է պարանամագլցել ձեռքերի և ոտքերի օգնությամբ՝ տղաները 5 մ, աղջիկները 3 մ բարձրություն:
 • Կարողանալ՝ գնդակը սահուն վարել արագության և ուղղության փոփոխմամբ, դարձումներով և խաբուսիկ շարժումներով, գնդակի նետումներ երկու ձեռքով, ուսի վրայից, աջ և ձախ կողմերից՝ միջի հեռավորությունից, կենտրոնից տուգանային նետումներ, գնդակ ընդունում և փոխանցում տարբեր դիրքերից և իրադրություններից,պաշտպանողական և հարձակվողական գործողություններ: Խաղալ բասկետբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Կարողանալ կատարել գնդակի ընդունում փոխանցումներ մեկ և երկու ձեռքերով տարբեր դիրքերից, տարբեր սկզբնահարվածներ- վերևից, ներքևից, ուղիղ, պտտվող, հարձակվողական հարվածներ՝ տարբեր գոտիներ, շրջափակում՝ անհատական և խմբային, տակտիկական գործողություններ: Խաղալ վոլեյբոլ կանոնների պահպանումով:
 • Կարող է հանդբոլի գնդակով կատարել վարում մրցակցի դիմադրությամբ,խաբուսիկ շարժումներով, արգելքները շրջանցելով, ընդունում և փոխանցումներ տարբեր դրություններից, նետում դարպասին՝ վերևից շարժման մեջ, կանգառով,ցատկով, հենումով, մրցակցի դիմադրությամբ, 7 և 9 մետրանոց տուգանային նետումներ, գնդակի կասեցում, որսում, հետ մղում, շրջափակում :
 • Կարողանալ հարվածել գլորվող և թռչող գնդակին ոտնաթմբով, գլխով՝ ցատկով և թափավազքով, գնդակը կասեցնել ներբանով, ոտնաթաթի դրսի մասով, ազդրով կրծքով, գլխով, գնդակի վարում ուղղության և արագություն փոփոխումով, խաբքերով, գնդակի խլում արտանքով և սահանկումով, գնդակի որսում, հետ մղում, շեղում մեկ և երկու ձեռքերով՝ ընկնելով և ցատկելով :
 • Կարողանալ լողալ կիրառական ձևերով:
 • Կարողանալ լողալ կարճ և երկար լողատարածություն բրաս, դելֆին, կրոլ կրծքի վրա և մեջքի վրա: Դրսևվորել կամային որակներ, համարձակություն , փոխօգնություն:
 • Կարողանալ կատարելմիաժամանակյա չմշկային ընթացքի տեխնիկական տարրերը:
 • Կարողանալ քայլանցումով և ցատկով հաղթահարել արգելքները:
 • Կարողանալ կողասահքով կտրուկ արգելակել:
 • Կարողանալ հավասարաչափարագությամբ հաղթահարել միջին և
 • երկար տարածություններ:
 • Կարողանալ դրսևորել կամայինընդունակություններ, վստահության և համարձակության վարքագիծ:
 • Գիտենալ տուրիզմի սոցիալական և կիրառական նշանակությունները:
 • Կարողանալ հաղթահարել բնական արգելքները:
 • Կարողանալ տուժածին ցույց տալ առաջին բուժօգնություն:
 • Կարողանալ կատարել ապահովման և ինքապահովման հնարքները: Դրսևորել կարգապահություն, փոխօգնություն, համագործակցություն, կամք:
 • Գիտենալ սեղանի թենիսի ինքնուրույն պարապմունքների կազմակերպման ձևերը: Տիրապետել կտրված և պտտված հարվածների տեխնիկային:
 • Կարողանալ հմտորեն կատարել սկզբնահարվածներ:
 • Կարողանալ մարզասարքերի վրա կատարել ուժային վարժություններ:
 • Դրսևորել ծանրաձողով ուժային վարժություններ կատարելու հմտություններ:
 • Դրսևորել ուժ և արագաուժային ընդունակություններ:
 • Գիտենալ ըմբշամարտի դերն ու նշանակությունը պատանիներին զինվորական ծառայության նախապատրաստման գործում:
 • Կատարել շրջումներ, գցումներ տարբեր դիրքերից, գիտանալ դրանց պաշտպանությունները և հակահնարքները:
 • Կարողանալ դրսևորել նախաձեռնություն, ինքնուրույնություն, ինքնքտիրապետում, սեփական շարժողական գործողությունների գնահատման կարողություն:
 • Կարողանալ համագործակցել լինել բարի, ազնիվ, հանդուրժող, ունենալ հարգանք բոլորի նկատմամբ:

Ավագ դպրոց. Վերջնարդյունքում՝

 • Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մշտկան պահանջ, առողջության պահպանման և ներդաշնակ զարգացման իրագործում:
 • Սեփական առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի պահպանում:
 • Օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարդկային գաղափարախոսության արժեքների ըմբռնում և իրագործում:
 • Բարոյակամային հատկանիշներ՝ փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն:

Թեմա 2․ Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

Անհատական աշխատանք՝

1.Նկարագրել թիմային աշխատանքի առանձնահատկությունները, անհատի դերը թիմում:

Բոլոր մարզաձևերում շատ կարևոր է թիմ հասկացությունը, թիմային աշխատանքը, թիմում մարզիկների առողջ հարաբերությունները: Թիմի լավ մթնոլորտը խթան է հանդիսանում ,որ մարզիկները հասնեն մեծ բարձունքների, հանդես գան միասնական, թև ու թիկունք լինեն իրար, լրացնեն, քաջալերեն,ուղղեն միմյանց սխալները: Եթե չկա թիմ, չկա թիմային հաջողություն: Իհարկե թիմում մեծ դեր ունի թիմի ավագի գործոնը: Թիմի ավագ կարող է հանդիսանալ կամ՝ թիմում լավագույն խաղացողը, կամ՝ թիմի այն անդամը ում ասածը օրենք է բոլորի համար, իհարկե լավ իմաստով, ինչպես ասում են /թիմի աֆտարիտետը/, կամ՝ այն մարզիկը ումից սովորելու բան ունեն մյուսները, կամ՝ այն մարզիկը ով վայելում է մարզիչի և թիմակիցների սերը և այլն: Եթե թիմի ավագը և թիմի անդամները կատարում են մարզիչի հրահանգները, միասնական քրտնաջան աշխատում են, ապա կարող են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և հասնել մեծ հաղթանակների

2. Ինչպես սկսել համագործակցային նախագիծը/ նախնական պայմանավորվածություն, ծանոթացում, ընթացք, շարունակություն/

Կրթական փոխանակումների նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Կրթական փոխանակումներ խորագրով ամեն տարի նոյեմբերին անցկացվում են մի շարք մրցաշարեր՝ Սուսերամարտի ամենամյա մրցաշար, Վահան Ասատրյան ամենամյա մրցաշար:

3.Կազմել որևէ ընտանեկան և ակումբային նախագիծ / սկիզբ, ավարտ/

Ակումբային գործունեության կարգ

Սուսերամարտի ակումբ. միջազգային մրցաշար:

4.Ծանոթանալ կրթահամալիրի ռազմամարզական նախագծերին, դրա հիմա վրա կազմել ռազմամարզական նախագիծ սեփական դպրոցի բազայի վրա։

Մայիսին կրթահամալիրը կազմակերպում է ռազմամարզական ճամբար, ավարտական դասարանների համար, որտեղ սովորողները հանձնում են իրենց քննական նորմատիվները:

Թեմա 3․Լաբորատոր և/ կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք)
 • Տարբեր մարզաձևերից մրցաշարային նախագծեր, միջազգային մրցաշարեր, սպորտլանդիաներ, միջդասարանական, ընկերկան հանդիպումներ (կանոնադրությունը, նպատակը, ընթացքը, արդյունքը)
 • Ճամփորդությամբ ուսուցում, ուսումնական ճամբարներ, հայրենագիտական ճամփորդություններ, արշավներ, ռազմամարզական ճամբարներ (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կազմակերպման կարգը)

Անհատական աշխատանք՝

1․Կարդալ նշված հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։

Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ

Կարդացի նախագծի մշակման և իրականացման կարգը, կարգը գրված է հասկանալի և պարզ, այլ բան է ինչպես է այն իրականացվում, դասավանդողը և սովորողը հետևու”մ են կարգի կատարմանը թե ոչ: Լրացում չունեմ:

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ

Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման կարգ: Ամառային ստեղծագործական բաց ճամբարի կազմակերպման կարգ

2․Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Ձմեռային մարզական խաղեր 2022

3․Կազմել մեկ ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Սուսերամարտի միջազգային բաց մրցաշար. հաշվետվություն

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • Կենսաբանություն
 • Հայոց լեզու
 • Մաթեմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Պատմություն
 • ՆԶՊ
 • Տարրական դասարաններում՝ կերպարվեստ, երաժշտություն

Անհատական աշխատանք՝

1․Ներկայացնել ինչ հնարավարություն է տալիս միջառարկայական կապերի իմացությունը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման ժամանակ, ինչպես  օգտագործել այդ կապեր

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին նպատակահարմար է հենվել ներառարկայական և միջառարկայական կապերի վրա։ Միջառարկայական կապերի համալիր օգտագործումը բավարար ներգուրծություն է ունենում դպրոցականների գիտելիքների և համոզմունքների ձևավորման վրա։

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին հնարավորություններ կան օգտագործելու կենսաբանության (նյութափոխանակություն, սիրտանոթային և շնչառական համակարգեր, ֆիզիկական վարժությունների ներգործությունը մարդու օրգանիզմի վրա և այլն), հայոց լեզվի (մարզագույքի, կահավորանքի և վարժությունների ճիշտ տերմինաբանությւն և այլն), մաթեմատիկայի (վազքի հեռավորություն ու արագություն, տևողություն և այլն), ֆիզիկա (լողում ջրի դիմադրության հաղթահարում, դահուկասահքերում ձյան և դահուկի շփում, գնդի հրման անկյուն և այլն), պատմության (օլիմպիական խաղեր, ֆիզիկական դաստիարակության ակունքներ և այլն) ուսումնական նյութ։

Տարրական դասարաններում մեծ է կերպարվեստի (շարժումների դիրքերի գեղեցկության գնահատում), երգ-երաժշտության (վարժությունների կատարում երաժշտության նվագակցությամբ, պարային վարժություններ) և ֆիզիկական դաստիարակության փոխկապի դերը։

Միջառարկայական կապերը նպաստում են աշակերտների կողմից շարժողական կարողությունները և հմտությունները ավելի գիտակցված յուրացնելուն։

Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)
 • Ինքնուրույն  աշխատանքներ, թիմային աշ­խա­տանքներ, մրցաշարեր, ցուցադրական ելույթներ
 • Ուսումնական մարզական TV
 • Հեռավար ուսուցում, մարզական տեսանյութեր
 • Առցանց մարզական պարապմունքներ, էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ

Անհատական աշխատանք՝

1.Կարդալ նյութերը

ՏՀՏ-ն կրթական ծրագրերում

Մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման կարգ

Առցանց ուսումնական պարապմունքի կազմակերպման կարգ

2. Ավանդական մոդելից զատ, ինչպես օգտագործել տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նոլոգիաները, ֆիզիկական կուլ­տու­­րայի դասա­վանդ­ման գործընթացում ( տեսական նյութեր, ուսու­­ցանվող ֆի­զի­կա­կան վար­ժության տեխնիկան, հայտնի մարզիկ­նե­րի մարզական կեն­սագրությունը, պատ­մա­կան փաստերը)

Հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի գործընթացում կիրառվող ավանդական մոդելը ոչ միշտ է համապատասխանում ժամանակակից հասարակության պահանջներին։ Ժամանակն է ֆիզիկական կուլտուրայի դասավանդման գործընթացում որոնել և ներդնել նոր ուղիներ, մշակել դասավանդման նոր մոդելներ` հիմնված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման վրա:

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասը ընդգրկում է մեծ ծավալի տեսական նյութ, որի համար տրվում է մինիմալ քանակի դասաժամեր։ Ինչպես նաև Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում բազմաթիվ են այն հարցերը (ուսուցանվող ֆիզիկական վարժության տեխնիկան, հայտնի մարզիկների մարզական կենսագրությունը, պատմական փաստերը, երևույթները և այլն), որոնց ճշգրիտ, բազմակի և անմիջական ներկայացումը կարող է առավել արդյունավետ ներգործել աշակերտների ընկալողական զգայարանների վրա, սակայն դա լիարժեք հնարավոր չէ իրագործել ավանդական ուսուցման ժամանակ։Այս խնդրի լուծման համար հիանալի միջոց կարող է հանդիսանալ համակարգչային տեխնիկան` օրինակ էլեկտրոնային շնորհանդեսները (պրեզենտացիաներ), տեսանյութերը, համացանցից վերցրած նյութերը, թվային ֆոտոպատկերները, նկարները, անիմացիաները, ինչպես նաև ձայնային և տեսաձայնային պատկերները: Այս ամենը ավելի կբարձրացնի ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը։

Նոր նյութի ուսուցման ընթացքում ՏՀՏ միջոցները կարող են լինել ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի անփոխարինելի գործընկերը: Գիտելիքների գնահատման ընթացքում նման ծրագրերը օգնում են խնայել ժամանակը, իսկ գործընթացը դարձնել ավելի օբյեկտիվ։

Թեմա 6 Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • Ուսումնական մարզական նյութեր, գործնական մարզական պարապմունքներ
 • Մեդիագրադարան

Անհատական աշխատանք՝

1. Կազմել դասի պլան գրաֆիկ կրտսեր և ավագ դպրոցի համար

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը պետք է լավ պատկերացնի ծրագրային նյութի բովանդակությունը, առաջադրված խնդիրները և դրանց իրականացման համար հատկացված ժամաքանակը։ Ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի չափորոշիչը և ծրագիրը իր ճկունության շնորհիվ ուսուցչին հնարավորություն են տալիս ստեղծագործաբար պլանավորելու ծրագրային նյութը` հաշվի առնելով ժամանակը, բնակլիմայական պայմանները, դպրոցի հնարավորությունները և աշակերտների ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական ընդունակությունների մշակումը։ Ծրագրային նյութը ամբողջ ուսումնական տարվա վրա պետք է բաշխել այն հաշվով, որ նախատեսված վարժությունները ամբողջովին ուսուցանվեն այդ ժամանակաշրջանում: Ընդունված է, որ դպրոցը ֆիզիկական կուլտուրայի ուսումնական աշխատանքների կազմակերպման համար պետք է ունենա պլանավորման հետևյալ փաստաթղթերը.

· Ժամացանց,

· Տարեկան պլանավորում /պլան-գրաֆիկ/,

· թեմատիկ պլանավորում ըստ կիսամյակների,

· դասի պլանավորում։

Ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես կախված է դասի ճիշտ պլանավորումից։

Դասի բուն ընթացքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ ընդհանրական սխեմայով.

· ներգրավիչ մաս

· հիմնական մաս

· եզրափակիչ մաս

Դասի այդ մասերից յուրաքանչյուրը ունի իր նպատակը, խնդիրները և իրականացման միջոցները։

2. Պլանավորել և ներկայացնել մասնագիտական մարզական պարապմունք / ուսուցանվող նյութը, անհրաժեշտ կահավորանքը, անհրաժեշտ գույքը, մարզվողների քանակը, անհատական և կամ խմբային աշխատանքի համար /

Մարզական ճամբար

3. Մեդիագրադարանից ընտրել ուսումնական նյութ, այն փորձարկել սովորողների հետ, գրել դիտարկումներ։

Թեմա 8․ Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • Դասին մասնակցություն
 • Բանավոր հարցում
 • Գործնական աշխատանք
 • Ինքնակրթություն
 • Տարբեր մակարդակի մրցաշարեր, ստուգատեսներ, ցուցադրական ելույթներ
 • Ֆլեշմոբներ

Անհատական աշխատանք՝

Գնահատումն իրականացվում է 10-միավորանոց սանդղակով:

Դրական գնահատական են համարվում 4 -10 միավորները

1. Նկարագրել գնահատման 10 միավորանոց սանդղակի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

Գնահատումն իրականացվում է 10-միավորային սանդղակով`

Միավոր Անվանում

10 «բացառիկ»

9 «գերազանց»

8 «շատ լավ»

7 «լավ»

6 «միջինից բարձր»

5 «միջին»

4 «բավարար»

3 «անբավարար»

2 «վատ»

1 «շատ վատ»

Գնահատման 10 միավորային սանդղակի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

1 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը բացարձակ չի մասնակցում դասին։

2 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը հրաժարվում է կատարել վարժությունը։

3 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը ամբողջությամբ սխալ է կատարում վարժությունը։

4 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը հիմնականում ճիշտ է կատարում, բայց անվստահ է և թույլ է տվել 2-ից ավելի նշանակալից սխալ։

5 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը հիմնականում կատարում է ճիշտ, բայց միաժամանակ թույլ է տվել 1 նշանակալի և 3 աննշան սխալ։

6 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը հիմնականում ճիշտ է կատարում , բայց միաժամանակ թույլ է տվել 1 նշանակալի և 2 աննշան սխալ։

7 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը ճիշտ է կատարում , բայց միաժամանակ թույլ է տվել 2 աննշան սխալ։

8 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտ վարժությունը կատարում է ճիշտ, անկաշկանդ, պահպանել է ծրագրային պահանջները, բայց թույլ է տվել 1 աննշան սխալ։

9 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը կատարում է ճիշտ , ռիթմով, անկաշկանդ, պահպանել է ծրագրային բոլոր պահանջները։

10 միավոր գնահատվում է երբ աշակերտը վարժությունը կատարում է ճիշտ, միաձույլ, հստակ, սահուն, վստահ, պահպանելով ծրագրային բոլոր պահանջները, ցուցաբերում է բարձր արդյունքներ

2.Կարդալ կարգը, համեմատել, գրել նկատառումներ

Ուսումնական աշխատանքի գնահատման կարգ

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

 • «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ
 •  Սովորողի ինքնուրույն ուսումնական գործունեու­թյուն
 • Ընդհանուր  մանկավարժական / խոսք, հրահանգ, զննակական մեթոդ/
 • Գործնական / ճակատային, հոսքային, խմբային, հերթափոխային, անհատական, շրջանային/
 • Սովորողի ընտրությամբ գործունեություն
 • Սովորողի նախասիրության ակումբներ / կրթահամալիրում և կրթահամալիրից դուրս/

Անհատական աշխատանք՝

1.«Դասավանդողի և աշակերտի համատեղ գործունեու­թյուն», ինչպիսի խնդիրներ է լուծում:

2. Սովորողի ինքնուրույն գործունեություն / պլանավորել, իրականացնել, հասնել դրված նպատակին/

3. Նկարագրել ֆիզկուլտուրայի դասին օգտագործվող մեթոդների տեսակները:

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին ուսուցման մեթոդները լինում են ընդհանուր  մանկավարժական և  գործնական։

Ընդհանուր մանկավարժական մեթոդներն են`

Խոսքային մեթոդը` բացատրում, զրույց, պատմում, հրահանգ, ցուցում.Բացատրումը  պետք է լինի ճիշտ, հիմնավորված, համոզիչ, մատչելի և համառոտ։ Բացատրման ժամանակ անհրաժեշտ է հարցերի միջոցով ստուգել շարադրված նյութի յուրացման աստիճանը և բացահայտել ինքնուրույն մտածելու կարողությունը։

Զրույց երբ ուսուցման ժամանակ կիրառվում է հարց ու պատասխան։ Այն կարող է լինել ներածական, նոր գիտելիքների հաղորդման, գիտելիքների ստուգման ձևով։

Պատմում — փաստերի կամ երևույթների հաջորդաբար շարադրման ձևն է և օգտագործվում է նոր վարժություն ուսուցանելու ժամանակ։Պատմումը պետք է լինի պատկերավոր և հուզական, օրինակ` անվանի մարզիկների կյանքից, նրանց նվաճումների մասին և այլն։

Հրահանգավորումը   առաջադրանքների ճշգրիտ բացատրումն է։

Ցուցումները և Հրահանգները  սովորողների գործունեության ճիշտ կազմակերպման  միջոցներն են /սխալի դեպքում համոզիչ ցուցում/։

     Խոսքաին մեթոդների մեջ է մտնում նաև վերլուծությունը,հանձնարարությունները։

Զննական մեթոդը` վարժությունների ցուցադրում, ՏՀՏ-ի օգտագործում,  դիաֆիլմերի, պաստառների և դիտողական պարագաների օգտագործում։

Այս մեթոդները կոչված են խթանելու պարապողների տեսողական և լսողական ընկալումները շարժողական գործունեություններ կատարելիս։ Այս մեթոդը պահանջում է  ցուցադրել  վարժությունը,  ցուցադրել տարբեր տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև ձայնային և լուսային ազդանշանները։ Այս մեթոդը բաժանվում է երկու մասի՝ անմիջական ` երբ շարժումը ցուցադրվում է անմիջականորեն և միջնորդված, այսինքն՝ պաստառներ, դիաֆիլմեր, նկարներ, գծանկարներ և այլն։

Գործնական մեթոդներ։

 «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցման գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ գործնական մեթոդները.

 1. Ֆրոնտալ կամ ճակատային, որի էությունը այն է, որ ամբողջ դասարանին տրվում է մեկ ընդհանուր առաջադրանք` միաժամանակ կատարելու համար։ Ամբողջ դասարանը ներգրավվում է ակտիվ շարժողական գործունեության մեջ և հետևաբար մեծանում է դասի շարժողական խտությունը։ Այն օգտագործվում է շարային, ընդհանուր զարգացնող, պարային, ռիթմիկ-մարմնամարզական վարժություններ կատարելիս, ինչպես նաև քայլքի և վազքի տարբեր ձևերի կատարման, դահուկային տեղաշարժերի ժամանակ։
 2. Հոսքային կամ հարահոս մեթոդ, երբ վարժությունը կատարվում է հերթականությամբ, միմյանց հետևից, անընդմեջ հոսքով։ Այսինքն, երբ մի աշակերտ սկսում է վարժությունը, մյուսը պատրաստվում ու անմիջապես ինքն է կատարում վարժությունը։ Այս մեթոդը կարելի է կիրառել մարզանստարանի կամ մարմնամարզական պատի վրա մագլցումների, կախերի ու հենումների, ակրոբատիկական, հավասարակշռության վարժությունների, թափավազքով հեռացատկի և բարձրացատկի, դահուկավազքերի կատարման դասերին։
 3. Խմբային մեթոդ, երբ դասարանը բաժանվում է խմբերի, որոնք վարժություններ են կատարում առանձին գործիքների վրա կամ գործիքներով, ապա որոշակի ժամանակից հետո, ուսուցչի հրահանգով` իրենց խմբի վարժությունը կատարելուց հետո փոխում են տեղերը։ Այն օգտագործվում է նաև մարզախաղերի (բասկետբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, ֆուտբոլ ) ուսուցման և ամրապնդման դասերին։
 4. Հերթափոխային մեթոդ, դասարանի աշակերտները բաժանվում են խմբերի, որոնք հերթա­կա­նությամբ կատարում են առաջադրված վարժությունները։ Այս մեթոդը օգտագործվում է մագլցումների, գնդակի կամ նռնակի նետումների, մարզախաղերի, ակրոբատիկական վարժությունների կատարման ժամանակ։
 5. Անհատական մեթոդ,   երբ աշակերտին տրվում է անհատական առաջադրանք,  այն հիմնականում օգտագործվում է դասարանի բժշկական նախապատ­րաս­տական խմբում ընդգրկված աշակերտներին առանձին առաջադրանք հանձնարարելով, ինչպես նաև աշակերտի գնահատման նպատակով։

6. Շրջանաձև մեթոդ. էությունը այն է, որ մարզադահլիճում կամ մարզահրապարակում կահա­վո­րում ենք մի քանի վարժատեղեր /5-6/։ Դասարանի աշակերտները բաժանվում են խմբերի վարժատեղերի քանակով։ Ուսուցչի հրահանգով վարժատեղում կանգնած աշակերտները հերթով կատարում են վարժությունը, ապա ազդանշանով հաջորդաբար անցնում են մյուս վարժատեղերում կատարվելիք վարժությունների կատարմանը։ Վարժատեղերը փոխում են այնքան  ժամանակ, մինչև խմբերը լինեն բոլոր վարժատեղերում։ Այս մեթոդը կարելի է օգտագործել միայն այն դեպքում, երբ աշակերտները յուրացրել են բոլոր վարժությունները

4. Կարդալ կարգերը, համեմատել, գրել նկատառումներ

Ընտրությամբ գործունեություն կարգ

Ակումբային գործունեության կազմակերպման կարգ

Անհատական աշխաատաժամանակ. 2022-23 ուսումնական առաջին շրջան

 1. Ուսումնական դասաժամ(14 դասաժամ՝ 11 ժամ Ավագ դպրոց, 3 ժամ Միջին դպրոց)
 2. Լրացուցիչ կրթություն (երկուշաբթի -չորեքշաբթի)
 3. Զինղեկություն
 4. Մայր դպրոցի հեծանվային ակումբի սպասարկում
 5. Այցեր կրտսեր դպրոցներ
 • քննարկումներ եռամարտի կազմակերպիչների հետ
 • մարզադահլիճների, մարզագույքի վիճակի գնահատում

2. Հեծանվակայանների վիճակի գնահատում եռամարտի կազմակերպիչների հետ:

3. Այցեր Զինկոմիսարիատ:

4. Մարզական նախագծերի համակարգում:

5. Աշխատանքներ մարզադաշտերում և հարակից տարածքում:

6. Մասնակցություն մրցաշարերի՝

 • համագործակցություն սուսերամարտի ֆեդերացիայի հետ
 • համատեղ մարզումներ

8. Այլ ընթացիկ աշխատանքներ

Լաբորատորիայի ղեկավարը՝

 •  համակարգում է մարզադպրոցի ընթացիկ աշխատանքը
 • վարում է ուսումնական մարզական բլոգը
 • մասնակցում է կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստերին՝ մինչ մասնաժողովը ներկայացնելով տեղեկանք մարզադպրոցի տվյալ ամսվա գործունեության ամփոփման մասին
 • յուրաքանչյուր ամսվա վերջում բլոգում հրապարակում է մարզադպրոցի տվյալ ամսվա ամփոփում-հաշվետվությունը
 • կազմակերպում և վարում է սեմինար-պարապմունքներ՝ ըստ կրթահամալիրի և մարզական օրացույցի
 • ուսումնասիրում է մարզիկների  բլոգները
 • համակարգում է ձմեռային մարզական, ամառային, գարնանային ռազմամարզական ամենամյա ստուգատեսի աշխատանքները

Տարիքային հոգեբանություն

Պարտադիր ատեստացիա․ դասընթացի անվանումը՝ «Տարիքային հոգեբանություն»

Առարկայի դասավանդման ժամաքանակն ու կրեդիտը՝ 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Տևողությունը՝ 26.09-30.09

Ժամը՝ 15:00

Տարիքային հոգեբանություն. վերապատրաստող՝ Տաթև Ավետիսյան, 

էլ. փոստի հասցե t.avetisyan@mskh.am (Ավագ դպրոց, 3-3 լսարան)

Ծանոթացում

Փոքրիկ հարց ու պատասխան տարիքային հոգեբանության վերաբերյալ

Թեմա 1․ Սովորողի հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում / նյութ կրտսեր , միջին , ավագ դպրոցականների հոգեկանի զարգացման վերաբերյալ/։

Աշխատանքի ընթացքը՝

Տեսական փոքրիկ նոր նյութի ուսումնասիրությունից հետո խմբային աշխատանքի կազմակերպում, որի ընթացքում մասնակիցները դուրս են բերում տարիքային փուլերին բնորոշ առանձնահատկությունները,համեմատություններ, զուգահեռներ տանելու համար։

Ըստ տարիքային փուլերի մասնակիցները կկազմեն հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ:

Կրտսեր դպրոցական տարիք

 •  բարձրանում է ընկալման մակարդակը 
 • ընկալվող օբյեկտները վերլուծել, տարբերակել
 • դժվար է կենտրոնացնում ուշադրությունը
 • հիշողությունում պահպանվում են ամենահուզականը, զգացմունքայինը
 • երևակայության զարգացում
 • մտածողության փուլային փոփոխությունները

Այնուհետև, կրտսեր դպրոցական տարիքի ավարտին, սովորողն ունի ակնառու պատկերավոր մտածողության ձևը, որի ժամանակ ուսուցանվող նյութի պատկերներն ու ֆիզիկապես առկա լինելն էական չէ։

Միջին դպրոցական տարիք

 •  անձնական անկայունություն
 • չափահասության, մեծ լինելու զգացում
 • «Ես» կոնցեպցիան
 • ինտելեկտուալ զարգացուման երկկողմանի դրսևորում /քանակական և որակական/
 •  ձեռք է բերում մեծահասակների մտածողության տրամաբանական ձևը
 • զարգանում է տրամաբանական հիշողությունը
 • տրամաբանական հիշողության ակտիվ զարգացում
 • ընթերցանության, մենախոսության և գրավոր խոսքի ակտիվ զարգացում

Այս փուլում դեռահասն ունենում է նաև տարիքային ճգնաժամ, որը երեք հիմնական երթագայություն է ունենում՝՝ բացասական , ճգնաժամի, հետճգնաժամային շրջան։

Ավագ դպրոցական տարիք

 • հասարակության անդամների կարծիքի կարևորում
 • ձգտում է ինքնուրույնության
 • կենտրոնանում է գործունեության առարկայի վրա,
 • մտածողության զարգացում
 • ունի հարուստ բառապաշար
 • ինքնատիրապետման զարգացում

Երիտասարդական երևակայությունը հատկապես վառ է դրսևորվում ապագայի մասին երազներում։

Եթե այս ամենը պատկերենք գրաֆիկի միջոցով կունենանք այս պատքերը;

Սովորողի հոգեկան զարգացումը, առանձնահատկությունները, ճգնաժամերը

Կրտսեր դպրոցումՄիջին դպրոցումԱվագ դպրցում
Հետաքրքրասեր ենբռնկուն ենինքնուրույն են
Ակտիվ են, շարժունինքնամփոփ են կամ եսակենտրոնինքնադրսեւորման կայու վիճակ է
Ունեն վառ երևակայությունկամային  որակների դրսեւորումծնող-երեխա բախում
Ունեն լավ հիշողությունձգտում են ինքնահաստատմանհույզերի եւ զգացմունքների շփոթ
Վախի զգացողությունծնող-երեխա, ուսուցիչ-երեխա կոնֆլիկտային իրավիճակներիհմտությունների և կարողությունների արժևորում

Աշխատանքի ամփոփում-քննարկում

Թեմա 2. Ուսումնական հետաքրքրություններ

Տեսասահիկով կներկայացվի սովորողի ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունների մասին պատմող փոքրիկ նյութ /կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցականների շրջանում/ -քննարկում, նոր նյութի ամրապնդում։

Քննարկում, հարց ու պատասխանների միջոցով դուրս ենք բերում սովորողի հետաքրքրությունների խթանմանն ուղղված քայլերը, դրանց զարգացման ուղիներն ու առանձնահատկությունները

Մասնակիցներին կհանձնարարվի ընթերցման նյութ Դպիր-ից՝ Ուսումնառությունն առանց ուսուցման

Գործնական աշխատանք

Նպատակը՝ խմբային աշխատանքի կազմակերպում: Ազգային նվագարանների ճանաչում նախագիծ:

 • Համացանցից օգտվելու կարողությունները զարգացնել
 • Ուսումնասիրել և առանձնացնել կարևոր տեղեկարվություն
 • Զարգացնել սովորողների տեխնոլոգիական հմտությունները
 • Ամրապնդել իրար լսելու, քննարկելու կարողությունները
 • Զարգացնել ստեղծագործելու, երևակայելու հմտություններ
 • Խմբային աշխատանքի արդյունքում՝ ստեղծագործության ճիշտ ներկայացնելը

Աշխատատանքի ընթացք՝

 • խմբերի բաժանված սովորողները համացանցից տեղեկատվություն են գտնում ազգային նվագարանների մասին
 • խմբերից յուրաքանչյուրը ընտրում է մեկ գործիք, ուսումնասիրում եվ դուրս է բերում անհրաժեշտ ինֆորմացիան
 • միմյանց գործիքները ներկայացնելուց հետո խմբերը ունքնդում են տվյալ գործիքի նվագակցովթյամբ կատարումներ եվ երաժշտական վիկտորինայի միջոցով ստուգում են ստացած գիտելիքները:

Հաջորդիվ ունենում ենքհանդիպումներ երաժիշտների հետ ովքեր տիրապետում են այդ գործիքներին:

Նախագծի ամփոփումն այստեղ:

Նախորդ օրվա հոդվածի քննարկում, ամբողջացում, /10-15 րոպե/, ապա զույգերով գործնական խմբային աշխատանք

Թեմա 3․Ուսումնառության ոճեր — տեսական նյութը հետևյալ վերնագրերով՝

 • Ուսումնական ոճերի տեսակներն ըստ սովորողի նախասիրության`

ակտիվ, ռեֆլեկտիվ, պրագմատիկ, գործնական/, տեսական

 • Ուսուցանելու ոճերի տեսակները`

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, բոլորը մեկում

 • Դրանց արդյունավետ կիրառումը ուսումնառության գործընթացում

Գործնական պարապմունքին ներկայացնել՝

Լսողական- տեսողական

Կրտսեր դպրոցում լսոծական տեսողական զգայարանները առավել զարգացած են: Այս տարիքային խմբին հեղտ է տպավորել: Երաժշտության պարագայում այս ամենն ավելի տեսանելի է, քանի որ երաժշտության դասին խաղը և ուսուցումը ընդանում են զուգահեռ: Այդ իսկ միջոցով երեխաները հաճախ պատքերները ասոցացնովմ են երաժշտահատվածի այդ պառի հետ:

Կրտսեր դպրոցի սովորողը նախընտրում է դասի, նախագծի ակտիվ, ինտերակտիվ ու գործնական աշխատանքային փուլերը։ 

Միջին դպրոցի պարագայում պատկերը մի փոքր այլ է: Խաղին ավելանում է նաև տեսական հիմնարար գիտելիքը: Այս պարագայում երգերի և պարերի մեջ սովորողը փորձում է գտնել տրամաբանական կապ, այսինքն փորձում են երգի տեքստը կապել իրականությանը:

Ավագ դպրոգում աշխատելու փորձ գավոք դեռ չեմ ունեցել:

Գործնական աշխատանքի ամփոփումը կներկայացվի բլոգում

Թեմա 4․ Արդյունավետ կառավարում և հաղորդակցում

Յուրաքանչյուր մասնակից փորձում է կարճ ներկայացնել ի՞նչ է հաղորդակցումը և կոնֆլիկտը։ Ապա տեսասահիկով կներկայացվի նոր տեսական նյութը։

Կարճ քննարկում երեք խմբով /կրտսեր, միջին , ավագ/՝ ‹‹դասաարանի արդյունավետ կառավարման վարքի ձևերը›› խորագրով:

Ապա կառաջադրվի որևէ կոնֆլիկտային դեպքի քննարկում, ապա խնդրի լուծում։

Հավելյալ ընթերցանության նյութ՝

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն:

Կոնֆլիկտների դրական ու բացասական կողմերը

Դասարանում արդյունավետ հաղորդակցման ռազմավարություններ

Դպիր՝ Մակարենա Գոնսալեսը դասարանում առաջ եկած կոնֆլիկտների, պատժի մասին, թարգմանությունը՝ Ն. Բարսեղյան

Անչափ շնոհակալ եմ հետաքրքիր տասընթացի համար: Յուրաքանչյուր հանդիպումը շատ տպավոիչ էր: Իրական հոգեբանությունը մեծ դրներ կարող է պացել դասավանտողի առաջ:

Դիրքորոշում և արժեք․ առաջին, երկրորդ հանդիպում

Հանդիպման վայրը՝ ՏՏ լաբորատորիա, պարապմունքի տևողությունը՝ 2 ժամ, հանդիպման ժամը՝ 15։00-17։00:  Հանդիպումները կազմակերպվում են ըստ դասավանդողների ներկայացրած անհատական պլանի: Վերապատրաստող Մարգարիտա Սարգսյան:

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչ վերապատրաստման կարգ

Մոդուլը։ Թեմա 1, 4 ժամ, երկու հանդիպում

Մասնակիցների հաշվառման մատյան

Շաբաթվա աշխատակարգը

Հետազոտական աշխատանք

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը

Առաջին պարապմունք

Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

Երկրորդ պարապմունք՝ տեքստային մշակում։

Օգտվելով «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթից՝ շարադրեք՝ ինչպե՞ս եք հասկանում ներքոնշյալ արտահայտությունները և գրե´ք Ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը դրանց մասին:

 1. քաղաքացիական դիրքորոշում
 2. ժողովրդավարական տարբեր հարցերի մասին հստակ դիրքորոշում
 3. Ժողովրդավարական մշակույթ,
 4. ժողովրդավարություն,
 5. մարդկային արժանապատվություն և մարդու իրավունքներ,
 6. մշակութային բազմազանություն,
 7. իրավունքի գերակայություն,
 8. օրենքի գերակայություն, արդարադատություն,
 9. հավասարություն,
 10. արդարություն։

Վերջին տարիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում կրթությանը՝որպես Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խթանման և պաշտպանության գործիք: Ժողովրդավարական գործընթացներին ակտիվորեն մասնակցելու կարողության ձեռքբերումն ու պահպանումը սկսվում է վաղ մանկության շրջանում և շարունակվում ողջ կյանքի ընթացքում։ Կարողունակությունների ձեռք բերման գործընթացը դինամիկ է և երբեք չի ավարտվում։ Հանգամանքները փոխվում են, և անհրաժեշտ է, որ մարդիկ զարգացնեն առկա կարողունակություններն ու ձեռք բերեն նորերը: Ուսումնական հաստատությունները կարևոր դեր են ունեն այս հարատև գործընթացում։ Դպրոցը պետք է լինի
այն վայրը, որտեղից սկսվում է ժողովրդավարական կրթությունը, հետագայում բուհը պետք է շարունակի այս գործընթացը: Եվրոպայի խորհուրդն ներկայացնում է կրթության տեսլականը, որը ներառում է չորս գլխավոր նպատակ.
► պատրաստել աշխատաշուկային.
► պատրաստել կյանքին՝ որպես ժողովրդավարական հասարակության
ակտիվ քաղաքացի.
► ապահովել անձնային զարգացում.
► ձևավորել և պահպանել լայն, առաջանցիկ գիտելիքի բազա։

Մանկավարժությունը ծառայում է ոչ միայն որպես գործիք, այլև ունի դաստիարակչական և ուսումնական նշանակություն: Կրթությունը երկար ավանդույթ է, որը հիմնված է մարդասիրական
գաղափարների վրա, որ սովորողները համարվում են իրենց ուսումնառության ակտիվ պատասխանատուներ, որ կրթության համակարգերը, մանկավարժներն իրենց ուսումնական գործընթացների կենտրոնում կդնեն ուսումնառուին և կաջակցեն նրան անկախ մտածողություն և դատողություն ձևավորելու գործում։

Այսպիսի կրթությունը հատկորոշ կապված է ժողովրդավարության բարձրագույն նպատակներին և արտացոլում է մարդու իրավունքների սկզբունքները։ Այլոց իրավունքների արժևորումը լավագույնս ընկալվում է կրթական այնպիսի միջավայրում, որտեղ յուրաքանչյուրի՝ հավասարապես մեծահասակի և երիտասարդի իրավունքներն ու պարտականությունները
հարգվում են՝ որպես դատողություններ անելու և գործողություն ձեռնարկելու հիմնակետ։

Շրջանակը կօգնի ձևավորել այնպիսի կրթություն, որը կապահովի մարդկության ծաղկումը, անհատների մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ժողովրդավարական արժեքների արտահայտումը հանրային մարմինների և քաղաքացիների վրա ներազդող այլ հաստատությունների միջոցով: Կրթական հաստատությունները կարող են ներդնել այս սկզբունքն ու առաջ մղել «ժողովրդավարություն սովորելը»՝

► որոշումների կայացման գործընթացների կազմակերպման ու
հաղորդակցման եղանակներով.
► քննարկումների ̸ բանավեճերի հնարավորության և հաստատության
կյանքում ակտիվ մասնակցության միջոցով.
► ուսուցիչների, սովորողների և ծնողների հարաբերությունները
փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա ձևավորելու աստիճանով։

Ժողովրդավարությունը, ըստ ընդունված մեկնաբանության,ժողովրդի կողմից կամ ժողովրդի անունից կառավարման ձև է։Այդուհանդերձ, ժողովրդավարությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց ժողովրդավարական ինստիտուտների և օրենքների, ինչպես նաև Ժողովրդավարությունը նաև պահանջում է հանրային հարթակում քաղաքացիների՝ ակտիվ մասնակցելու հանձնառություն ու վերաբերմունքը, որոնց շարքում են՝
► հանրային քննարկումների գործընթացի հանձնառում.
► սեփական կարծիքն արտահայտելու և այլոց կարծիքը լսելու
պատրաստակամություն.

► համոզմունք, որ կարծիքների տարբերություններն ու կոնֆլիկտները
պետք է լուծվեն խաղաղ/ ոչ բռնի եղանակով.
► մեծամասնության կայացրած որոշումների հանձնառում.
► փոքրամասնությունների և նրանց իրավունքների պաշտպանության
հանձնառում.
► ճանաչում և ընդունում, որ մեծամասնական կառավարումը չի կարող
վերացնել փոքրամասնությունների իրավունքները.
► իրավունքի գերակայության հանձնառում։

Բոլոր անհատներն ունեն հավասար արժեք ու հավասար արժանապատվություն, հավասար հարգանքի արժանանալու և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների նույն շարքից օգտվելու իրավունք, և պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանան։

Արժեքների այս շարքը ներառում է՝

 1. գիտակցում, որ բոլոր մարդկանց բնորոշ է ընդհանուր մարդասիրությունը
  և հավասար արժանապատվությունը՝ անկախ նրանց մշակութային
  պատկանելությունից, կարգավիճակից, ունակություններից կամ
  հանգամանքներից.
 2. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները համամարդկային, անօտարելի
  և անբաժանելի են.
 3. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները պետք է միշտ խթանել, հարգել
  ու պաշտպանել.
 4. գիտակցում, որ հիմնարար ազատությունները միշտ պետք է
  պաշտպանված լինեն, քանի դեռ դրանք չեն ստորադասում կամ
  խախտում այլոց մարդու իրավունքները.
 5. գիտակցում, որ մարդու իրավունքները հիմք են ծառայում որպես
  հասարակության հավասար անդամներ միասին ապրելու, ինչպես նաև
  աշխարհում ազատության, արդարության և խաղաղության համար։

Մշակութային բազմազանությունը կարևոր արժեք է հասարակության համար, մարդիկ
կարող են սովորել և օգուտ քաղել այլոց բազմակարծությունից, մշակութային բազմազանությունը պետք է խթանել և պաշտպանել, պետք է ոգևորել մարդկանց, որ շփվեն միմյանց հետ՝ անկախ մշակութային տարբերությունների մասին իրենց ընկալումներից, իսկ միջմշակութային երկխոսությունից պետք է օգտվել հասարակության մեջ որպես հավասարներ՝ միասին ապրելու ու
ժողովրդավարական մշակույթը զարգացնելու համար։ Մշակութային բազմազանությունը միշտ էլ պետք է արժևորվի, քանի դեռ այն չի խախտում մյուսների մարդու իրավունքներն և ազատությունները։
Արժեքների այս երկրորդ խումբը, ներառում է՝

 1. գիտակցում, որ մշակութային բազմազանությունն ու բազմակարծությունը,
  աշխարհայացքներն ու գործելակերպերը մեծ արժեք են հասարակության
  համար և զարգացման հնարավորություն են ընձեռում հասարակության
  բոլոր անդամներին.
 2. գիտակցում, որ բոլոր մարդիկ ունեն տարբեր լինելու և սեփական
  տեսակետները, դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքներն
  ընտրելու իրավունք
 3. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է միշտ հարգեն մյուսների տեսակետները,
  դիրքորոշումները, համոզմունքներն ու կարծիքները, եթե դրանք
  ուղղված չեն մյուսների մարդու իրավունքների և ազատությունների
  ստորադասմանը.
 4. գիտակցում, որ մարդիկ միշտ պետք է հարգեն այլոց կենսակերպն
  ու գործելակերպերը, եթե դրանք չեն ստորադասում կամ խախտում
  մյուսների իրավունքները և ազատությունները.
 5. գիտակցում, որ մարդիկ պետք է լսեն և մասնակցեն իրենցից տարբեր
  ընկալվող մարդկանց հետ երկխոսությանը։

Բոլոր քաղաքացիները պարտադիր պետք է հնարավորություն ունենան հավասար կերպով մասնակցելու (ուղիղ կամ ոչ ուղղակի ձևով՝ ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով) հասարակությունը կարգավորող օրենքների սահմանման և ստեղծման ընթացակարգերին, բոլոր
քաղաքացիները հասարակության ներսում պետք է ակտիվորեն մասնակցեն ժողովրդավարական գործընթացներին (ընդունելով այն հավանականությունը, որ երբեմն այս մասնկացությունը կարող չլինել խղճի բերումով կամ այլ հանգամանքով պայմանավորված), թեև որոշումները պետք է կայացվեն մեծամասնության կողմից, սակայն նաև պետք է ապահովել արդարացի և հավասար վերաբերմունք բոլոր տեսակի փոքրամասնությունների նկատմամբ, սոցիալական արդարությունը, անկողմնակալությունը և հավասարությունը պետք է աշխատի հասարակության բոլոր մակարդակներում, իսկ իրավունքի գերակայությունը պետք է գերիշխի այնպես, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ արժանանա ազնիվ, արդար, անկողմնակալ և հավասար
վերաբերմունքի՝ բոլորի կողմից ընդունված օրենքներին համապատասխան:

Արժեքների այս խումբը, հետևաբար, ներառում է՝

 1. աջակցություն ժողովրդավարական գործընթացներին և ընթացակարգերին (միաժամանակ գիտակցելով, որ գործող ժողովրդավարական ընթացակարգերըկարող են օպտիմալ չլինել և որ դրանք երբեմն կարող են ժողովրդավարական միջոցներով փոփոխվելու և կատարելագործվելու կարիք ունենալ).
 2. ակտիվ քաղաքացիության կարևորության գիտակցումը (միաժամանակ գիտակցելով, որ չմասնակցելը երբեմն կարող է հիմնավորվել խղճից կամ հանգամանքից ելնելով).
 3. քաղաքական որոշումների կայացմանը քաղաքացիների ներգրավվածության կարևորության գիտակցումը.
 4. քաղաքացիական ազատությունների, այդ թվում՝ փոքրամասնական դիրքորոշում ունեցող անձանց քաղաքացիական ազատությունները պաշտպանելու անհրաժեշտության գիտակցում.
 5. աջակցություն հակամարտությունների և վեճերի խաղաղ լուծմանը.
 6. սոցիալական արդարության և սոցիալական պատասխանատվության զգացում՝ հանուն հասարակության բոլոր անդամների նկատմամբ արդար և ազնիվ վերաբերմունքի, ներառյալ հավասար հնարավորություներ բոլորի համար՝ անկախ ազգային ծագումից, էթնիկ պատկանելությունից, ռասայից, կրոնից, լեզվից, սեռից, գենդերից, քաղաքական կարծիքից,
  ծննդից, սոցիալական ծագումից, ունեցվածքից, հաշմանդամությունից, սեռական կողմնորոշումից կամ այլ կարգավիճակից.
 7. նպաստել իրավունքի գերակայությանը և բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունքին՝ օրենքի շրջանակներում, որպես արդարադատության ապահովման միջոց։

Քաղաքացիական դիրքորոշումը մոտեցում է համայնքի կամ սոցիալական խմբի նկատմամբ։ «Համայնք» եզրույթն այստեղ օգտագործվում է մի այնպիսի սոցիալական կամ մշակութային խումբ ներկայացնելու համար, որն ավելի մեծ է, քան անձի ընտանեկան կամ ընկերական անմիջական շրջանակը և որին նա պատկանելու զգացում ունի:

Քաղաքացիական դիրքորոշումը ներառում է՝

 1. համայնքին պատկանելու և համայնքի հետ նույնականացվելու զգացում.
 2. համայնքի մյուս անդամների ուշադրություն, ըստ այդ անձանց միջև փոխկապակցվածության և այդ անձանց վրա՝ սեփական գործողությունների ներգործության.
 3. hամայնքի այլ անձանց հետ համերաշխության զգացում, այդ թվում նրանց հետ համագործակցելու և աշխատելու պատրաստակամություն, նրանց իրավունքների և բարորության նկատմամբ մտահոգվածության և հոգատարության զգացում, համայնքի ներսում հզորացումից և առավելություններից զուրկ անձանց պաշտպանելու
  պատրաստակամություն.
 4. համայնքի հարցերի և խնդիրների նկատմամբ հետաքրքրվածություն և ուշադրություն.
 5. քաղաքացիական պարտքի զգացում, համայնքային կյանքին ակտիվորեն աջակցելու պատրաստակամություն, համայնքի հարցերին, խնդիրներին և ընդհանուր բարիքին վերաբերող որոշումների կայացմանը մասնակցելու պատրաստակամություն, համայնքի մյուս անդամների հետ երկխոսելու պատրաստակամություն՝ անկախ նրանց մշակութային
  պատկանելությունից.
 6. ուժերի ներածին չափով հանձն առնել համայնքի ներսում յուր զբաղեցրած պաշտոններին կամ դերերին կցված գործառույթների, պարտականությունների կամ պարտավորությունների կատարում.
 7. համայնքի ներսում այլ անձանց նկատմամբ հաշվետվողականության և սեփական որոշումների և գործողությունների համար պատասխանատվություն կրելու զգացում։

Ուսումնական գործընթացում վերաբերմունքի և արժեքների ձևավորման
հիմունքները

Երրորդ պարապմունք՝

Փաստաթղթի ընթերցում՝

Դո´ւրս բերեք Հանրակրթական չափորոշչում ձևակերպված արժեհամակարգը: Առանձնացր՛ք հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված սովորողների դիրքորոշման և արժեքային համակարգի ձևավորմանն ուղղված վերջնարդյունքները:

Միջնակարգ կրթության շրջանավարտի, վերաբերմունքը և արժեքները, վերջնարդյունքում՝/աղբյուրը ֆիզկուլտուրայի առարկայի ծրագիր/

Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մշտկան պահանջ, առողջության պահպանման և ներդաշնակ զարգացման իրագործում:

Սեփական առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի պահպանում:

Օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարդկային գաղափարախոսության արժեքների ըմբռնում և իրագործում:

Բարոյակամային հատկանիշներ՝ փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն:

Տարրական կրթության շրջանավարտի, վերաբերմունքը և արժեքները, վերջնարդյունքում՝/աղբյուրը ֆիզկուլտուրայի առարկայի ծրագիր/

Սեփական անձի գնահատում, առողջության առժևորում և վստահություն իր ուժերի նկատմամբ:
Սեփական մարմնի խնամքին և առողջությանը հետևելու կարևորության արժևորում:
Ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելու նշանակության կարևորում:

Հիմնական կրթության շրջանավարտի, վերաբերմունքը և արժեքները, վերջնարդյունքում՝/աղբյուրը ֆիզկուլտուրայի առարկայի ծրագիր/

Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու անհրաժեշտության, առողջության պահպանման և ներդաշնակ
զարգացման կարևորում:
Սեփական առողջական վիճակին, ֆիզիկական զարգացմանը և ֆիզիկական պատրաստվածության հանդեպ
հետևողականություն:
Օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարդկային գաղափարների կարևորում:
Բարոյակամային հատկանիշներ՝ փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն,
հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն:

 1. Կարդացե´ք և քննարկե´ք նշված հոդվածները: 
 2. Բերե´ք նաև օրինակներ Ձեր մանկավարժական գործունեությունից՝ ելնելով «Դիրքորոշում և արժեք» թեմայից

Չորրորդ հանդիպում

Կարդացե՛ք հետևյալ մշակումները՝

Դո´ւրս բերեք Հանրակրթական չափորոշչում ձևակերպված արժեհամակարգը:Կարդացե´ք և քննարկե´ք նշված հոդվածները: Բերե´ք նաև օրինակներ Ձեր մանկավարժական գործունեությունից՝ ելնելով «Դիրքորոշում և արժեք» թեմայով
Ապրումակցային մանկավարժություն – Մարիետ Սիմոնյան
Քաղաքակրթությունների բախո՞ւմ – Սամյուել Հանգթինգթոն
Ժողովրդավարության և ընկերավարության գաղափարների ընկալումը դարերի երկայնքով – Արտակ Զարգարյան 
Սովորողների դիրքորոշմանը և արժեքներին ուղղված արդյունավետ մեթոդներ՝
Սկսել է պետք հայացքի-դիրքի փոփոխությունից – Աշոտ Բլեյան

Կրթական համակարգերի ժողովրդավարացում- Յուր Գանջաալյան

Միասի՞ն աշխատելու ժամանակը-Աշոտ Բլեյան

Ապրումակցային մանկավարժություն – Մարիետ Սիմոնյան
Կարդացի տիկին Մարիետի հոդվածը, համաձայն եմ այս մտքերի հետ՝
Կարևոր է կրթությունից դուրս նետել ձևականությունները՝ ձևականությունը մոտեցումների, հարաբերությունների, քարացած սովորույթների, ոչ մի բան չտվող կարգերի ու պարտադիր պահանջների…
Այնպես որ, մանկավարժությունից դեն նետենք արհեստականությունը, ձևականությունը, իներցիայի ուժը և վստահենք ուսուցչի մտքին և սրտին: Եվ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը:

Իրականում, մեր կրթահամալիրում գերակշռում են այն սովորողները, ովքեր սրտացավ են իրենց ընկերների, դասավանդողների նկատմամբ: Ովքեր դասավանդողին ընդունում են որպես ընկեր, պահպանելով հարգանքը: Ես կարծում եմ որ այդ հարաբերությունները առաջացել են դասավանդողների ջանքերի շնորհիվ, ովքեր դեն են նետել ձևականությունները: Երկու օր առաջ սովորողներից մեկը ֆուտբոլի մարզադաշտում ոտքով հարված էր դարպասաձողին, դուք պետք է տեսնեիք թե ինչ ուշադրությամբ էին նրան շրջապատել իր խաղընկերները, ինչ արագությանբ ինձ կանչեցին, որպեսզի ես օգնեմ: Ես ուզում եմ որ մեր հասարակությունը սկսի ավելի ուշադիր լինել իր ընկերոջ, ծնողի, երեխայի, ուսուցչի և ընդհանրապես բոլորի հանդեպ, այս արժեքները պետք է սկսել սերմանել ծնված օրից:

Հինգերորդ հանդիպում

Երրորդ, չորրորդ հանդիպումներին կարդացած նյութի շուրջ մշակում, տեքստի ձևակերպում։

Իմ կարծիքը

Մարգարիտ Սարգսյանի վարած «Դիրքորոշում և արժեք» դասընթացի վերապատրաստումը վերջացավ: Դասըթացը բավականին հետաքրքիր էր, հատկապես ինձ հետաքրքրքրեց  «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» աշխատությունը, կարդացի, դուրս գրեցի հետաքրքիր մտքեր: Դասընթացը առիթ էր մեկ անգամ ևս կարդալ հանրակրթական չափորոշիչը, լսել Մարգարիտին, զրուցել վերապատրաստվողների հետ թեմայի շուրջ և իմանալ նրանց կարծիքները:

Շնորհակալ եմ:

Գնահատում

Գևորգ Հակոբյան՝ Գնահատում

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլ

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը, 15 ժամ

Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

Գործնական աշխատանք․ հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին․

 • ե՞րբ են գնահատում
  • Գնահատում եմ այն ժամանակ, երբ զգում եմ, որ դա սովորողին կվոգևորի, բայ ո՛չ նիշային գնահատականի մասին է խոսքըՄրցակցային դաշտ ապահովելու համար է հիմնականում գնահատականը:
 • ո՞վ է գնահատում
  • Գնահատում է դասավանդողը, սովորողը, ծնողը: Կրթահամալիրում գնահատման ձև է նաև ֆլեշմոբներին մասնակցությունը: Սովորողների միմյանց գնահատում ասելով հասկանում ենք, օրինակ երբ բաժանվում են խմբերի և յուրաքանչյուր խումբ մյուս խմբի համար առաջադրանքներ կամ խնդիրներ է մտածում: Այդպես մի խումբը վաստակում է բարձր միավո մի խումբը՝ ցածր: Այդպես նրանք գնահատում են միմյանց:
  • Կարևոր է յուրաքանչյուր սովորողի ինքնագնահատումը:
 • ի՞նչն են գնահատում
  • Գնահատում են սովորողների մասնագիտական գիտելիքները, մարդկային որակները, վարքը, ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու հտմություններըայգեգործական հմտությունները և այլ
 • ինչպե՞ս են գնահատում
  • Գնահատում ասվածը հանրակրթական դպրոցներում հիմնականում լինում է փաստաթղթային խնդիրների կամ առաջադրանքների միջոցով: Կրթահամալիրում այն տարբերվում է: Գնահատում ասվածը լինում է գործնական աշխատանքների, գիտելիքները առօրյա կյնաքում օգտագործելու հմտությունների, և այլնի վրա: Գնահատում ասվածը ոչ միայն ինչ-որ նիշ նշանակելն է, այլ օրինակ կրթահամալիրի դեպքում հաճախակի իրականցվում է մաթեմատիկայի առկա ֆլեշմոբ, որի արդյունքում բարձր միավորներ վաստակած սովորողները անվճար մասնակցում են Արատեսի դպրական կենտրոնում եռօրյա ճամբարների:
  • Այստեղ ուզում եմ շեշտել կրթահամալիրում դասավանդման մի եղանակ՝ ճամփորդությունը: Ճամփորդության ժամանակ գնահատվում է սովորողի այնպիսի ունակություններ ինչպիսիք են ընկերասիրությունը, դժվարություններ հաղթահարելու կարողությունները, կամքը, ինքնասպասարկման հմտությունները և այլն:
 • Ինչու՞ են գնահատում

Իմ անձնական կարծիքով նիշային գնահատումը այդքան էլ լավ բան չէ: Ենթադրենք սովորողներին տրվել է միանման թեստային առաջադրանքներ, նրանք կամ ինքնուրույն կամ իրարից օգտվելով դրանք անսխալ լրացրել են, ուրեմն պետք է գնահատել բարձ նիշով, ո՛չ: Այդ առաջադրանքները լուծելը դեռևս չի նշանակում, որ նա արժանի է ամենբարձր նիշին: Սովորողը կարող է օրինակ իմանա ուղղանկյան մակերես հաշվել, բայց երբ նրան տանը հանձնարարեն հաշվել իրենց հյուասենյակի գորգի ամերեսը նա խառնվի իրար և չկարողանա օգտագործել երկարության չափման որևե գործիք՝ ասենք մետր: Ստացվում է, որ նա տեսականորեն տիրապետում է, բայց գործնականում չի կողմնորոշվում:

Օրինակ ես երբեմն սովորողներին ինչ-որ առաջադրանք կամ խնդիր ճիշտ կատարելու համար, գրում է կեցցե՛ս: Նրանք արդեն սպասում են իմ այդ «կեցցե՛ս»-ին: Իրար մեջ զրուցում են, որ ընկեր Սմբատը իրենգրել է «կեցցե՛ս», թե ոչ: Այսինքը դա էլ է գնահատման ձև:

20.09.2022

Երկրորդ պարապմունք 3 ժամ

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

Սովորողին գնահատականը պետք է ուղղված լինի նրան ոգևորելուն, զարգացումը խրախուսելուն, ուղորդելուն:

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Այս հարցին միգուցե այլ տեսանկյունից բայց ես անդրադարձել եմ վերևում: Որ գնահատումը կարող է լինել խրախուսամն միջոց, կբերեմ օրինակ մեր կրթահամալիրց: Ճամբարային օրերին՝ հունվար և հունիս ամսիներին, կրթահամալիրում անց է կացվում մաթեմատիկայի ամենամսյա ֆլեշմոբ, բայց առկա ձևաչափով: Յուրաքանչյուր դպրոցից իրենց իսկ ցանկությամբ ընտրվում են սովորողներ, ովքեր իրենց հարմար միջավայրում, կլինի շենքի ներսում, դրսում, տանիքում, միասին սկսում են և լուծում են ֆլեշմոբի առաջադրանքները: Այն սովորողները, ովքեր հավաքում են բարձր միավորներ, հնարավորություն են ունենում անվճար մասնակցել եռօրյա որևիցե ճամփորդության, հիմնականում դեպի Արատեսի դպրական կենտրոն:

Լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ սովորրողը անսխալ կատարած է լինում առաջադրանքները և ես զգում եմ, որ նա մեծ ջանք է թափել այդ ամենի վրա, ինչ-որ բարձր նիշ եմ նշանակում: Նա ոգևորվում է, ցույց է տալիս ընկերներին, համոզված եմ նաև տանը: Իհարկե, շատ հազվադեպ եմ նիշով գնահատում, բայց եթե հաճախակի գնահատեի, ապա այն այդքան էլ էֆեկտիվ և ոգևորող չէր լինի ինչպես հիմա: Շատ ժամանակ, այն սովորողը, որը առաջադրանքները արագ է անսխալ կատարում է, ասում եմ, որ իմ օգնականն է և հնարավորություն եմ տալիս իր ընկերների աշխատանքները ստուգելու, կամ ուղղություն տալու: Այս ամենը ևս սովորողի համար ոգևորող է:

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

Գնահատման հիմնական գործառույթներ են` սովորողի ուսումնական գործունեության և առաջադիմության գնահատումը, ինքնակրթության և ինքնագնահատման, կրթական մի աստիճանից մյուսին անցման հնարավորության ապահովումը, կրթության շարունակականության խրախուսումը, սովորողին ներկայացվող պահանջների կատարման, ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանի բացահայտումը, դպրոցի գործունեության արդյունավետության բացահայտումը, ուսուցիչ-սովորող համագործակցային հարաբերությունների զարգացումը, սովորողի հետ տարվող անհատական աշխատանքի բովանդակության և ծավալի ճշգրտումը, սովորողի անձնային որակների ձևավորման և բացահայտմանը նպաստելը, մանկավարժների վերապատրաստման և մասնագիտական աճի ապահովումը, չափորոշիչների, առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական այլ նյութերի, ուսուցման մեթոդների կատարելագործման հիմքերի ապահովումը, հանրակրթության բարեփոխման ուղղությունների հստակեցումը, բովանդակության արդիականացումն ու կրթական համակարգի համապատասխանեցումը միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին, սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքների որակավորումը, դպրոցի հանդեպ ծնողների, համայնքի, հանրության վստահության ձևավորումն ու ամրապնդումը:

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

Արդարություն, հուսալիություն, հավաստիություն, անկողմնակալ, օբյեկտիվ, հիմնավորված, համակողմանի, թափանցիկություն, հրապարակային-տեսանելի բոլորի համար:

Համընդհանուր ներառում

Վերապատրաստող՝ Լուսինե Ալեքսանյան

Բովանդակությունը՝

1..Համընդհանուր ներառում — 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

 • Ներառական կրթությունը կրթահամալիրում ․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Ուսումնասիրության նյութեր

Թեմա 2. Սովորողների կրթական կարիքները, բազմազանության տեսակները, հաճախ հանդիպող կրթական կարիքների առանձնահատկությունները:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթությունը գործնականում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ): Հեղինակ՝ Սյուզաննա Պետրոսյան

Թեմային առնչվող նյութեր (նյութեր, տեսանյութեր, գործնական խորհուրդներ)Երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը: Սովորողների կրթական կարիքների բացահայտում և գնահատում:

Թեմա 3. Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ դպրոցական, տարածքային և հանրապետական մակարդակներ

Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում (մեթոդական ուղեցույց -ձեռնարկ)

Թեմա 4. Ներառող դասավանդում. Ռազմավարություններ, մեթոդներ, մոտեցումներ

Սովորողների ուսումնառություն ոճերը և ռազմավարությունները:
Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), ներառող դասավանդում:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթության ռազմավարություններ (դասագիրք)

Ուսումնառության համընդհանուր ձևավորում (ՈւՀՁ), տեսանյութեր, Մանուկ Խաչատրյան

Ուսուցման համընդհանուր ձևավորում, տեսանյութ,  Արմինե Ավագյան, Վերգինե Եսայան

Համատեղ դասավանդման մոդելներ

Թեմա 5. Կրթական ծրագրերի հարմարեցումներ, տարբերակված ուսուցում, անհատական ուսուցման պլանավորում

Կրթական ծրագրերի հարմարեցումները, առանձնահատկությունները «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Անհատական ուսուցման պլան (ԱՈւՊ կրթահամալիրում կիրառվող օրինակ)՝ ուսուցման պլանավորում՝ օրինակելի ձև և կրթահամալիրային առանձնահատկություններ

Համատեղ դասավանդում, Ուսուցման կենտրոնների տեղափոխման մոդել, տեսանյութ

Թեմա 6. Համագործակցությունն ու փոխհարաբերությունները ներառական կրթության համատեքստում:

 • Սովորող-սովորեցնող նախագիծ
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Ուսումնական ճամբարներ
 • Խմբային աշխատանքներ
 • Համագործակցային նախագծեր
 • Ընտանեկան նախագծեր

Թեմա 7. Իրավիճակների լուծումներ (ինքնուրույն աշխատանք)

 • Ուսումնական նյութեր
 • Ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ
 • Ինքնակրթություն

Վերապատրաստման մոդուլը՝ այստեղ:

Թեմա 1. Առաջադրանք

Ծանոթանալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգին, գրել նկատառումներ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Կարդացի կարգը կուզեի անդրադառնալ այս տողերին՝

Կախված սովորողի կրթական կարիքի աստիճանից՝ հաստատության ղեկավարը՝ մանկավարժական աջակցության բազմամասնագիտական խմբի հաստատմամբ՝  առաջարկում է ծնողին օգտվել ուղեկցողի (տյուտոր) ծառայությունից: Ուղեկցողի ծառայությունը հոգում է ծնողը (ծնողն ինքը կարող է լինել ուղեկցող): Ուղեկցող-մասնագետի ընտրությանը մասնակցում է կրթահամալիրի ներառականության բազմամասնագիտական խումբը, դասվարը, կազմակերպիչը: Աշխատանքին հետևում է հաստատության ղեկավարը:

Բայց փորձը ցույց է տալիս որ երբեմն ուղեկցողը այնքան է մտերմանում սովորողի հետ, որ սովորողը լսում է միայն նրան և ուշադրություն չի դարձնում դասավանդողի տված հրահամգներին:

Դասարանում հատուկ կարիքով սովորողին մասնագիտական աջակցություն կարող են ցույց տալ համապատասխան մասնագիտական կրթություն՝ հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, սոցիալական աշխատողի որակավորում ունեցող դասվարը, դասավանդողները, կազմակերպիչը կամ ծրագրի մասնագետը:

Կրթահամալիրում երբ են վերապատրաստվել դասվարները, դասավանդողները, կազմակերպիչները, որպեսզի կարողանան համապատասխան աջակցություն ցույց տան հատուկ կարիքով սովորողին:

Կարդալ նշված հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։ 

«Ներառական կրթության բարելավումը կրթահամալիրում» Աննա Գանջալյան
«Ներառական կրթություն» Ազնիվ Գալստյան

«Չկա ներառականություն, չկա մանկավարժություն» Մարիետ Սիմոնյան

Կարդացի մեթոդական մշակումները, հատկապես Աննա Գանջալյանի նյութը, նա հանդիսանում հատուկ կարիքով երեխայի մայր: Աննա առաջարկել է ստեղծել հատուկ կարիքով սովորողների համար անհատական ուսումանական պլան և մոտավոր ներկայացրել է թե ինչպիսին այն կարող է լինել: Շատ լավ կլիներ որ այդ նախագծը ստացվեր, այն դուր կգար և սովորողներին և ծնողներին:

Թեմա 2. Առաջադրանք

Ծանոթանալ, կարողանալ բացահայտել և ճանաչել երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը: Կարողանալ տարբերել կրթական կարիքները: Քննարկել առանձին դեպքեր:

Խոսքի զարգացում նկարի միջոցով, Աննա Օհանյան

Նոթբուքը որպես խոսքի զարգացման միջոց աուտիզմով սովորողների համար, Աննա Օհանյան

Կդիտարկենք դպրոցներում կիրառվող կրթական կարիքների արձագանքելու եռաստիճան համակարգի մոդելը, ինչը կօգնի պատկերացում կազմելու համակարգի մասին՝ շեշտադրելով ուսուցչի գործառույթները:

Կրթական կարիքներին արձագանքման և միջամտության իրականացման համակարգը դպրոցի աջակցման եռաստիճան մոդել է, որն օգնում է դպրոցներում ուսման մեջ դժվարություններ և վարքի խանգարումներ ունեցող երեխաների վաղ հայտնաբերմանը և աջակցմանը:

Այս մոդելի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ են հետևյալ 4
բաղադրիչները
:

 1. Գիտականորեն հիմնավորված մեթոդների կիրառում, որը ենթադրում է որակյալ, գիտականորեն հիմնավորված մեթոդներով հիմնական կրթություն ստանալու հնարավորություններ դասարանում սովորող բոլոր աշակերտների համար:
 2. Աշակերտների շարունակական գնահատում: Առաջնային գնահատումը և առաջընթացի գրանցումը հնարավորություն են տալիս՝ տեսնելու աշակերտների ուսումնական կարողությունները և առաջընթացը, ինչպես նաև դրանք համեմատելու հասակակիցների խմբի հետ: Այս տեղեկությունները հետագայում օգնում են բացահայտելու այն աշակերտներին, ովքեր ունեն ավելի մանրակրկիտ գնահատման կամ լրացուցիչ միջամտության կարիք
 3. Աստիճանական ուսուցում: Բազմակողմանի և տարբերակված մոտեցումը հնարավորություն է տալիս աստիճանաբար խտացնելու ուսումնական ծրագրերը՝ միաժամանակ համապատասխանեցնելով աշակերտների կարիքներին: Շատ հաճախ տարրական դասարաններում ավելացվում է մաթեմատիկային և ընթերցանությանը հատկացվող ժամաքանակը։
 4. Համագործակցություն ծնողների հետ: Դպրոցները ծնողներին անընդհատ տեղեկություն են տրամադրում երեխաների առաջընթացի, ուսումնական ծրագրերի և միջամտությունների, երեխայի հետ աշխատող մասնագետների, ինչպես նաև տարեկան նպատակների մասին:

Կրթական կարիքներին արձագանքման եռաստիճան համակարգում առավել կարևոր է ուսուցչի դերը, քանի որ կենտրոնում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վաղ բացահայտումն է:

Թեմա 3․ Առաջադրանք

Ծանոթանալ Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգին, ըստ առաջնայնության դուրս բերել հինգ դրույթներ և հիմանվորել կարևորությունը: Անել կարգին ուղղված առաջարկներ:


Ծանոթանալ Դպրոցական մակարդակի գնահատման գործիքակազմին, կատարել մեկ գործնական աշխատանք՝ կարիքի գնահատում:

Կարիքի գնահատման արդյունքների թերթիկ

Թեմա 4. Առաջադրանք

Ծանոթանալ ներառող դասավանդման հիմանկան սկզբունքներին, այդ թվում համատեղ դասավանդման մոդելներին, ուսումնառության համընդհանուր ձևավորմանը, սովորողների ռազմավարություններ, ուսումնկան ոճերին մեթոդներին, մոտեցումներին: Կազմակերպել քննարկում:

Համատեղ դասավանդման մոդելների մասին գրել հինգական նկատառումներ՝ առավելությունները և թերությունները: 

Դիտեցի համատեղ դասավանդման մոդելների տեսանյութը: Ներկայացված էր մի քանի մոդել, հետաքրքիր էր աջակցող դասավանդման մոդելը, որտեղ երկրերդ ուսուցիչը դիտարկում է սովորողների վարքը, օգնում է նրանց: Թիմային դասավանդման մեթոդն էլ հետաքրքրեց երբ դասը կարող են անցկացնեն տարբեր մասնագետներ հավաքվելով մի թեմանի շուրջ: Մի քիչ բարդ է ուս. կենտրոնների տեղափոխման մոդելը, այն անցկացնելու համար անհրաժեշտ կլինի ավելի երկար պատրաստվել, բայց մոդելը բավականին հետաքրքիր էր:

Ուսումնասիրել հետևյալ երկու հոդվածները, գրախոսել դրանիցից մեկը:

Ինչպես են տեխնիկական միջոցները փոխում հատուկ կարիքով սովորողների համար կրթությունը, Աննա Օհանյան

Աշխարհը գնում է դեպի զարգացում, ոչ ոք չի կարող այսօր իր կյանքը պատկերացնել առանց բջջային հեռախոսի և համացանցի: Ժամանակակից տեխնիկական միջոցները որոշ չափով հեշտացնում են հատուկ կարիքով սովորողների առանց այդ էլ դժվար կյանքը: Կան և կստեղծվեն հրաշալի սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ հատուկ կարիքով երեխաները առավել քան երբևէ հնարավորություն են ունենում իրենց կյանքն ապրելու առանց սահմանափակումների և դա լավ է:

«Միասին» նախագիծը՝ որպես համագործակցության արդյունավետ ձև, Արևիկ Բաբայան

Թեմա 5. Առաջադրանք

Ծանոթանալ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրում գործող կրթական ծրագրայինի հարմարեցումներին (առկա,հեռակա, հեռավար, անհատական դասացուցակով աշխատանք) առանձնահատկություններին:

Անհատական ուսուցման պլան (ԱՈւՊ կրթահամալիրում կիրառվող), ուսուցման պլանավորում (օրինակելի ձև և կրթահամալիրում կրականացվող համընդհանուր ներառական կրթությունից բխող առանձնահատկություններ):

Գրել ԱՈւՊ-ին վերբերվող հինգ նկատառում: 

Եռամարտի կազմակերպիչների հեծանվավարության ստուգատես

Նպատակը՝ գրանցել եռամարտի կազմակերպիչների հեծանիվ վարելու հմտությունները

Վայրը՝ Մայր դպրոցի հեծանվային ակումբ

ժամկետը՝ սեպտեմբերի 16

ժամը՝ 14:00

Մասնակիցներ՝ եռամարտի կազմակերպիչներ

Նորմատիվներ՝

 • հեծանիվ վարելու կարողություն
 • շրջադարձեր կատարելու կարողություն
 • հեծանիվի շղթան ինքնուրույն վերանորոգելու հմտություն

Վերապատրաստում

Վերապատրաստվող՝ մարմնակրթության մասնագետ՝ Միքայել Ղազարյան

Ժամանակացույց՝ 29.08-02.09

Ըստ դասացուցակի՝ 2-րդ խումբ, վերապատրաստման բաժին

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅՈւն

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ
Կրեդիտների քանակը՝ 1
Դասընթացի վայր՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Մայր դպրոց, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ
Վերապատրաստման ձևը՝ առկա

Վերապատրաստող՝ Վարդան Կարապետյան
Էլ․ փոստի հասցե՝ v.karapetyan@mskh.am
Հեռ․՝ 098 03 14 83

Աշխատանքային պլան՝

Օգոստոսի 29, պարապմունք 1
Թեմա 1․
 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների ներկայացում

 • Կրթական գործընթացի մասնակիցները ուսումնական հաստատությունում
 • Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները
 • Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները
 • Սովորողի ծնողի իրավունքները և պարտականությունները
 • Հանրակրթական հաստատությունների առանձնահատկությունները
  Առաջադրանք․
  Կարդալ «Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք»-ի հետևյալ հոդվածները և գրել կարծիք՝ որքանով են դրանք գործում ձեր հանրակրթական հաստատություններում /կրթահամալիրի դեպքում՝ կրտսեր, միջին, ավագ օղակներում/
  -Հանրակրթության մասին «ՀՀ օրենք»
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝ -Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 20-23/ Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝— Սովորողը իրավունքները
 • Սովորողը ում ծնողը ընտրել է հեղինակային մանկավարժությունը և Խորհրդի հաստատած կարգով մասնաճյուղի ղեկավարի հետ կնքում է ուսումնառության մասին պայմանագիր:
 • Կրթահամալիրի  սովորող իրավունք ունի` ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան հիմնական կրթություն, ընտրելու խումբը, մարզաձևը, ընտրությամբ գործունեությունը, ուսուցման ձևը՝ առկա կամ հեռավար, օգտվելու լրացուցիչ կրթության վճարովի ծառայություններից՝ /համարյա նույնն են/
 • Սովորողն իրավունք ունի անհատական կամ կոլեկտիվ գրավոր կամ բանավոր դիմում հղելու Տնօրենին, խորհրդին, մասնաճյուղի ղեկավարին, կրթահամալիրի յուրաքանչյուր աշխատողի, 7-օրյա ժամկետում ստանալու նրանցից հիմնավորված ու սպառիչ պատասխան
 • Սովորողը իրավունք ունի օգտվելու կրթահամալիրի ուսումնանյութական բազայից՝ համացանցից, գրադարանից, արվեստանոց-արհեստանոցներից, կրթահամալիրում գործող ակումբներից և այլն:
 •  Սովորողն իրավունք ունի սահմանված կարգով հայց ներկայացնելու կրթահամալիրի Խաղարկային դատարան` Օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված իր կամ (և) այլոց իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար: 
 •  Սովորողն իրավունք ունի իր ընտրությամբ մասնակցելու ցանկացած ծրագրի կազմման, իրականացման, գնահատման, տարածման աշխատանքներին
 •  Սովորողը սահմանված կարգով կարող է փոխել ուսուցողական ծրագիրը (դպրոցը), դասարանը, խումբը
 • Անհրաժեշտության դեպքում սովորողն անվճար օգտվում է երեխայի զարգացման` լոգոպեդի, հոգեբանի, սոցիալական մանկավարժի, հատուկ մանկավարժի ծառայություններից
 •  Սովորողն ունի կրթական նախաձեռնություն իրականացնելու իրավունք
 • Սովորողը կարող է սահմանված կարգով խրախուսվել, արժանանալ մրցանակների և պարգևների (այդ թվում՝ դրամական) Սովորողը պարտականությունները
 • . Սովորողը պարտավոր է հարգել և պաշտպանել կրթահամալիրի ուսումնական գործընթացի բոլոր մասնակիցների իրավունքները, կատարել ուսումնական պլանը, հարգել ուսումնական պարապմունքների հաստատված ժամատախտակը, դասացուցակը, ուսումնական պլանով որոշված կարգերը, ուսումնական պարապմունքի գնալիս անձնական նոթբուք (նեթբուք կամ համարժեք այլ միջոց), ժամացույց, իր ընտրությամբ գործունեության ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական թվային գործիքներ ունենալ, սահմանված կարգով մասնակցել Խաղարկային դատարանի աշխատանքին
 •  Սովորողը պարտավոր է իր բացակայության, ուշացման մասին նախօրոք տեղյակ պահել մասնաճյուղի գրասենյակի ղեկավարին, իսկ չտեղեկացնելու դեպքում ներկայացնել գրավոր բացատրագիր
 • Սովորողը պարտավոր է մասնակցել կրթահամալիրի շահառուների իրազեկման, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման աշխատանքին
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 27/ Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի`
 • Բողոքարկելու ուսումնական հաստատության ղեկավար մարմինների հրամանները, որոշումները և կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով
 • Պաշտպանված լինելու սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների այնպիսի գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իր մասնագիտական վարկանիշն ու արժանապատվությունը. Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝
 • Աշխատողն իրավունք ունի անարգել ստանալու կրթահամալիրի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, մասնակցելու կրթահամալիրում իրականացվող միջոցառումներին, հավաքներին, ժողովներին, քննարկումներին (այդ թվում՝ առցանց), վարչական խորհրդի, մասնաժողովի և կրթահամալիրի խորհրդի նիստերին, կազմակերպելու քննարկումներ և առցանց քննարկումներ Աշխատողի պարտականությունները
 • Յուրաքանչյուր Աշխատող կրթահամալիրում ունի աշխատավայր (մասնաճյուղ), որի ղեկավարը համարվում է Աշխատողի անմիջական ղեկավարը
 •  Մանկավարժական աշխատողը պատասխանատու է հեղինակային կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման և տարածման համար
 • Աշխատողը պարտավոր է իր աշխատատեղում և իր գործունեության ընթացքում պահպանել հիգիենիկ և անվտանգ միջավայր, ունակ լինել մասնակցելու և նպաստելու անվտանգ կենսագործունեություն ապահովող միջոցառումներին, ուսումնական պարապմունքի գնալիս ժամացույց, համակարգիչ (նոթբուք, նեթբուք, համարժեք այլ միջոց), դասընթացի ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական թվային այլ գործիք ունենալ
 • Աշխատողը պարտավոր է ունենալ իր էլեկտրոնային հասցեն, որը հայտնի է կրթահամալիրի բոլոր աշխատողներին, շահառուներին և պարտադիր բացվում, ստուգվում է օրը 2 անգամ, գործածել mskh.am փոստի (Live@Edu) հասցեների համակարգը, ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման, արդյունքների համակարգման նպատակով վարել իր անձնական բլոգը (էջը), սահմանված կարգով լրացնել էլեկտրոնային մատյանը, մասնակցել կրթահամալիրի, մասնաճյուղի կայքերի պահպանման և զարգացման աշխատանքին, իմանալ այդտեղ հրապարակված նորությունները
 •  Աշխատողը պարտավոր է սահմանված կարգով ներկայացնել իր գործունեության հաշվետվությունը
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝-Սովորողի ծնողի իրավունքները և պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 28/ Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝— Ծնողն իրավունք ունի.
 • Համարվելու իր երեխայի առաջնային կրթողը,
 • Ծնողները մասնաճյուղի ղեկավարի հետ կնքում են ուսումնառության պայմանագիր, որով սահմանվում են լրացուցիչ կրթական ծառայությունները և դրանց համար ծնողի կողմից հատկացվող ուսումնական լրավճարների չափը Ծնողները պարտավոր են.
 • Ունենալ էլեկտրոնային հասցե, հետևել կրթահամալիրի կայքին, իրենց երեխաների ուսումնական աշխատանքի արդյունքներին հետևել նաև համացանցում
 • Իրենց երեխաներին ապահովել հանրակրթության, նախասիրական գործունեության և խորացված ուսուցման համար անհրաժեշտ անհատական (այդ թվում` թվային) միջոցներով

Օգոստոսի 30, պարապմունք 2
Թեմա 2․
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի կամավոր ատեստավորման և տարակարգի շնորհման հիմնական գործընթացները

Օգոստոսի 31, պարապմունք 3
Թեմա 3․
 Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի կամավոր ատեստավորման և տարակարգի շնորհման հիմնական գործընթացները

Սեպտեմբերի 1, պարապմունք 4
Թեմա 4․
 Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և պաշտոնային պարտականությունները

 • ՀՀ կառավարության որոշում․2010թ․, 1391-Ն/՝ Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և պաշտոնային նկարագրերը
 • Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնային պարտականությունները
  Առաջադրանք․
  Ծանոթանալ ՀՀ կառավարության 2010թ․ 1391-Ն  որոշումով սահմանված ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնական անվանացանկին և պաշտոնային նկարագրերին՝
  ՀՀ կառավարության որոշում․2010թ․, 1391-Ն

Վերապատրաստում

Մարմնակրթություն մասնագիտությամբ՝ Միքայել Ղազարյան

Աշխատակարգ՝ 22.08-26.08

Ըստ դասացուցակի՝ 2-րդ խումբ, Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացումՀերմինե Անտոնյան, ՏՏ լաբորատորիա

22.08 — ժամը՝ 14:30 -15:00

23.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

24.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

25.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

26.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

Թեմաները և աշխատանքները

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Ուսուցման կառավարման համակարգերի (LMS) ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և այդ միջավայրի կիրառումը էլեկտրոնային դասընթացի ստեղծման, կազմակերպման և կառավարման գործընթացում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 2 (5 ժամ)․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, էլեկտրոնային մատյան 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 3 (4 ժամ)․ Թվային առաջադրանքների ստեղծումը ուսուցման կառավարման համակարգերի թվային գործիքների միջոցով 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 4 (2 ժամ)․ Առցանց գրատախտակի գործիքակազմը

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Թեմա 5․ Կրթական կայքերի էությունը, օգտագործման առանձնահատկությունները, ընձեռած հնարավորությունները

Անհատական աշխատաժամանակ. Օգոստոս 2022

 1. Լրացուցիչ կրթություն (երկուշաբթի -չորեքշաբթի -ուրբաթ)
 2. Այցեր կրտսեր դպրոցներ
 • քննարկումներ եռամարտի կազմակերպիչների հետ
 • մարզադահլիճների, մարզագույքի վիճակի գնահատում

2. Հեծանվակայանների վիճակի գնահատում եռամարտի կազմակերպիչների հետ:

3. Այցեր Զինկոմիսարիատ:

4. Մարզական նախագծերի համակարգում:

5. Աշխատանքներ մարզադաշտերում և հարակից տարածքում:

6. Մասնակցություն մրցաշարերի՝

 • համագործակցություն սուսերամարտի ֆեդերացիայի հետ
 • համատեղ մարզումներ

8. Այլ ընթացիկ աշխատանքներ՝ նետաձգության ֆեդերացիայի հետկապ, նոր մարզիչի ներգրավում, ֆուտբոլի նոր մարզիչին աջակցություն՝ ծանոթացում կրթական ծրագրերին, անելիքներին:

Լաբորատորիայի ղեկավարը՝

 •  համակարգում է մարզադպրոցի ընթացիկ աշխատանքը
 • վարում է ուսումնական մարզական բլոգը
 • մասնակցում է կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստերին՝ մինչ մասնաժողովը ներկայացնելով տեղեկանք մարզադպրոցի տվյալ ամսվա գործունեության ամփոփման մասին
 • յուրաքանչյուր ամսվա վերջում բլոգում հրապարակում է մարզադպրոցի տվյալ ամսվա ամփոփում-հաշվետվությունը
 • կազմակերպում և վարում է սեմինար-պարապմունքներ՝ ըստ կրթահամալիրի և մարզական օրացույցի
 • ուսումնասիրում է մարզիկների  բլոգները
 • համակարգում է ձմեռային մարզական, ամառային, գարնանային ռազմամարզական ամենամյա ստուգատեսի աշխատանքները