Միջին և ավագ դպրոց

               Միջին-Ավագ դպրոցներ
մարզաձև սահնակ ջրագնդակ մարմնամ.
դասարան                                հայտերով
օր ժամ օր ժամ օր ժամ
6-րդ դաս. 24.01.2017
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
13:00-15:30
13:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
25.01.2017 09:30-15:30 25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
13:00-15:30
14:00-15:30
13:30-15:30
7-րդ դաս.
8-րդ դաս.

Հյուսիսային դպրոց

                                                            Հյուսիսային դպր. 
օրեր 26.01.2017 26.01.207 27.01.2017
մարզաձև  հեծան. լող մարմն.
5տարեկ.քոլեջ 10.00-10.30 10:30-11:00 իրենց դահլիճում
5տարեկ. 10:30-11:00 11:00-11:30 9:30-10:30
1դաս. 11:00-11:30 11:30-12:00 10:30-11:00
2 դաս. 11:30-12:00 12:00-12:30 11:30-12:30
3դաս. 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30
23.01.2017   23.01.2017
  սահնակ լող մարմն.
4.1դաս. 14:30-15:00 13:00-13:30 14:00-14:30
4.2.դաս. 15:00-15:30 13:30-14:00 14:30-15:00
5.1դաս. 15:30-16:00 14:00-14:30 15:00-15:30

Հարավային դպրոց

                                                             Հարավային   դպրոց
օրեր 27.01.2017 27.01.2017 26.01.2017
մարզաձև  հեծան. լող մարմն.
դասարան      
5տար. 09:30-10:00 10:00-10:30 9:30-10:30
1-ին դաս. 10:30-11:00 11:00-11:30 10:30-11:00
2-րդ դաս. 11:00-11:30 11:30-12:00 11:30-12:30
3.1 դաս. 11:30-12:00 12:00-12:30 13:00-13:30
3.2.դաս. 12:00-12:30 12:30-13:00 13:30-14:00
23.01.2017   23.01.2017
սահնակ  լող  մարմնամարզություն
4.դաս. 13:30-14:00 13:00-13:30 13:00-13:30
5.դաս 14:00-14:30 13:30-14:00 13:30-14:00

 

Արևմտյան դպրոց

                                                            Արևմտյան դպրոց
օրեր 23.01.2017 23.01.2017 24.01.2017
մարզաձև  հեծան. լող մարմն.
դասարան      
5տարեկ. 9:20-9:50 9:50-10:20 9:30-10:30
1.1դաս. 09:50-10:20 10:20-10:50 10:30-11:00
1.2 դաս. 10:20-10:50 10:50-11:20 11:30-12:30
2.1 դաս. 10:50-11:20 11:20-11:50 13:00-13:30
2.2 դաս. 11:20-11:50 11:50-12:20 13:30-14:00
3.1 դաս 11:50-12:20 12:20-12:50 14:00-14:30
3.2 դաս. 12:20-12:50 12:50-13:20 14:30-15:00
25.01.2017   25.01.2017
  սահնակ լող մարմնամ.
4.1դաս. 10:30-11:00 13:20-13:50 9:30-10:30
4.2.դաս. 11:00-11:30 13:50-14:20 10:30-11:00
5.1դաս 11:30-12:00 14:20-14:50 11:00-11:30
5.2դաս 12:00-12:30 14:50-15:20 11:30-12:00
5.3դաս 12:30-13:00 15:20-15:50 12:00-12:30

Հունվարի 23-27 Սպորտային Ստուգատեսի Ժամանակացույցը

                                                                      Արևելյան դպրոց
օրեր 24.01.2017 24.01.2017 23.01.2017.
մարզաձև  հեծան. լող մարմն.
դասարան      
5տարեկ. 9:20-9:50 9:50-10:20 09:30-10:00
1.1դաս. 09:50-10:20 10:20-10:50 10:00-10:30
1.2 դաս. 10:20-10:50 10:50-11:20 10:30-11:00
2.1 դաս. 10:50-11:20 11:20-11:50 11:00-11:30
2.2 դաս. 11:20-11:50 11:50-12:20 11:30-12:00
3.1 դաս 11:50-12:20 12:20-12:50 12:00-12:30
3.2 դաս. 12:20-12:50 12:50-13:20 12:30-13:00
25.01.2017 25.01.2017
 սահնակ  լող  մարմնամարզություն
4.1դաս. 13:00-13:30 13:20-13:50 12:30-13:00
4.2.դաս. 13:30-14:00 13:50-14:20 13:00-13:30
4.3դաս. 14:00-14:30 14:20-14:50 13:30-14:00

 

 

 

 

 

Արևելյան դպրոցի ստուգատեսի =amana

Արևմտյան դպրոցի ստուգատեսի օրակարգ

Հարավային դպրոցի ստուգատեսի օրակարգ

Հյուսիսային դպրոցի ստուգատեսի օրակարգ

Միջին և Ավագ դպրոցների ստուգատեսի օրակար

 

 

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր հաշվետվություն

Սեպտեմբեր՝

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներ
 • շաբաթական մարզական հավաք-ժողովների մասնակցություն
 • ուրբաթ մեդիաների մանակցում
 • դասաժամերի զբաղվածություն՝ 23ժամ
 • լրացուցիչ պարապմունքներ՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին
 • Մասնակցել եմ հեծանվային արշավների շին ջոկատի հետ դեպի Երևանյան լիճ
 • սեբաստացիների սուսերամարտի սաները մասնակցել են սուսերամարտի մարզադպրոցի հավաքական թիմերի ընդհանուր պարապմունքներին, փորձի փոխանակում
 • շինարարական աշխատանքների կազմակերպում Մայր դպրոցում
 • լանջերի կառուցում, հողերը մեծ քարերից ազատում և հարթեցում, խոտերի փոցխում-հավաքում-բարձում, շինա աղբի բարձում , լանջերի կանաչածածկերի ջրում

Հոկտեմբեր՝

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներ
 • շաբաթական մարզական հավաք-ժողովների մասնակցություն
 • ուրբաթ մեդիաների մանակցում
 • դասաժամերի զբաղվածություն՝ 23ժամ
 • լրացուցիչ պարապմունքներ՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին
 • ՀՀ Սուսերամարտի պատանիների առաջնություն
 • աշխատանքներ մասնակցություն ագարակում, շին աղբի հավաքում, մեծ քարերից ազատում
 • շաբաթ օրերին ագարակի աշխատանքներին 2-3 ժամ օգնում
 • Հոկտեմբերի 24-28
 • լանջերի կանաչածածկերի ջրում, խիճերի հարթեցում-ուղղում-հավասարեցում
 • եռացատկի կապույտ ավազի տարահանում պարկերի մեջ, տեղափոխում
 • Մայր դպրոցի Բաբաջանյան փողոցի կողմի հեծանվային ճանապարհի բետոնե սալիկների հանման աշխատանքներ,
 • Մայր դպրոցի ծառերի ճյուղերի հավաքում կոտրատում և շին աղբի հավաքում-փոցխում և բարձում, վազքուղու շուրջ խոտերի հավաքում և աղբից մաքրում

Նոյեմբեր՝

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներ
 • շաբաթական մարզական հավաք-ժողովների մասնակցություն
 • ուրբաթ մեդիաների մանակցում
 • դասաժամերի զբաղվածություն՝ 23ժամ
 • լրացուցիչ պարապմունքներ՝ երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին
 • Սուսերամարտի հերթական միասնական պարապմունքներ սուսերամարտի օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցում
 • Մայր դպրոցի կարմիր հեծանվային գորգի բետոնե սալիկների հանման աշխատանքների ավարտում, ավազի հարթեցում, փշերից ազատում-մաքրում,
 • ծառատունկի մասնակցում, փոսերի փորում
 • Բաբաջանյան փողոցից հեծանվային ուղղու սկզբի հողի հարթեցում-փոցխում, մեծ և միջին քարերից մաքրում և այլ աշխատանքներ

Դեկտեմբեր՝

 • առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներ
 • շաբաթական մարզական հավաք-ժողովների մասնակցություն
 • ուրբաթ մեդիաների մանակցում
 • հեծանվային ակումբին կից պատի բլման աշխատանքներ, լանջի կառուցման աշխատանքներ
 • տերևների փոցխում, հավաքում, տեղափոխում դեպի լանջերի կառուցման համար
 • Մայր դպրոցին հարող տարածքի բարելավման աշխատանքներ, տերևների և աղբի փոցխում, հավաքում և տեղափոխում լանջի համար
 • Բաբաջանյան փողոցի կողմից երկաթյա ձողերի տեղադրման համար փոսերի փորում և բետոնով ամրացում
 • հեծանվային նոր լանջի երկաթյա ձողի տեղադրում
 • Մայր դպրոցի տարածքի ձյան մաքրման աշխատանքներ, տանիքի ձյան մաքրման աշխատանքներ
 • Դեկտեմբերի 22-25 Թիֆլիս, ճամբորդություն: Վրաստանի սուսերամարտի մեծահասակների գավաթի բաց առաջնություն

 

 

Ստուգատեսի համար նախատեսվող վարժություններ, հեծանիվ,սահնակ կամ դահուկ ելնելով եղանակային պայմաններից

Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց -պարտեզ

5-6 տարեկաններ

 1. 4- ականի հեծանիվներով շրջանցում են արգելքները,անցնում են որոշակի տարածություն և վազքով վերադառնում են

1-3 դասարաններ

 1. թիմը բաժանվում է երկու մասի, կանգնում են դեմ դիմաց տարածության վրա, մեկ խաղացողը 2-ականի հեծանիվով  չկպնելով  շրջանցում է արգելքները, հասնում է դիմացը կանգնած իր ընկերոջը, թողնում է հեծանիվը և վերադառնում վազքով, նույնը կրկնում է հեծանիվով խաղացող

Վայրը՝ Սեբաստիա մրազադաշտերի վազքուղի

4- 5-8դասարաններ

 1. Թիմի անդանմերից երեք հոգի մեկը նստած սահնակին, երկրորդը քաշում է,  իսկ երրորդը հրում հաղթահարում են 200մ վազքուղին  ժամանակով, հաղթում է լավագույն ժամանակ ցուցաբերած խումբը