Զինղեկության հաշվետվություն․ մայիս

Մայիս ամսվա զինղեկության հաշվետվություն՝

  • Այց Դավթաշենի զինկոմիսարիատ-4 անգամ (Ավագ զինղեկի հետ աշխատանք, հավաքներ, ժողովներ )
  • Սովորողների հետ այց
  • Սովորողների հետ կապ՝ պակասող փաստաթղթերի, բժշկական թղթերի հավաքագրում
  • Այլ ընթացիկ աշխատանքներ:

Այցերը կատարել եմ անձնական մեքենայով: