Զինղեկություն ապրիլ ամսին

Ապրիլ ամսվա զինղեկության հաշվետվություն՝

  • Այց Դավթաշենի զինկոմիսարիատ-3 անգամ (Ավագ զինղեկի հետ աշխատանք, հավաքներ, ժողովներ )
  • Սովորողների հետ այց
  • Սովորողների հետ կապ՝ պակասող փաստաթղթերի, բժշկական թղթերի հավաքագրում
  • Այլ ընթացիկ աշխատանքներ:

Այցերը կատարել եմ անձնական մեքենայով:

Սուսերամարտի ծրագիր․ 2022-23 ուս․ տարի

Երրորդ ուսումնական շրջան

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները՝

  1. Գիտելիքներ հաղորդել սուսերամարտի պատմության ծագման և զարգացման մասին:
  2. Տեղեկացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջների վերաբերյալ:
  3. Ուսուցանել սուսերամարտի կեցվածքով տեղաշարժերի և դիրքերի մասին:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3 ժամը 40 րոպեով, իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ։


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի․

Գիտելիքների հիմունքներ՝ 6 ժամ, ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն՝ 32 ժամ, հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային
պատրաստություն՝ 16 ժամ, նորմատիվների հանձնում՝ 6 ժամ, բժշկամանկավարժական զննում՝ 2 ժամ։

Շարունակել կարդալ