Հունվարի 23-27.Ստուգատեսի Ժամանակացույցը դպրոցներում

  Միջին-Ավագ դպրոցներ
մարզաձև սահնակ ջրագնդակ մարմնամարզություն
դասարան հայտերով
  օր ժամ օր ժամ օր ժամ
6-րդ դաս. 24.01.2017 9:30-10:00 25.01.2017 12:00-12:30    
7-րդ դաս.
8-րդ դաս.
9-րդ դաս 24.01.2017 10:30-11:00 25.01.2017 10:30-11:00 25.01.2017 12:00-12:30
10-րդ դաս. 24.01.2017 11:00-11:30 25.01.2017 11:00-11:30    
11-12 րդ դաս. 24.01.2017 11:30-12:00 25.01.2017 11:30-12:00    
             
             
Advertisements

Հունվարի 23-27.Ստուգատեսի Ժամանակացույցը դպրոցներում

                                                            Հյուսիսային դպրոց 
օրեր 26.01.2017 26.01.207 27.01.2017
մարզաձև  հեծանիվ լող մարմն.
5տարեկ.քոլեջ 10.00-10.30 10:30-11:00 իրենց դահլիճում
5տարեկ. 10:30-11:00 11:00-11:30 9:30-10:30
1դաս. 11:00-11:30 11:30-12:00 10:30-11:00
2 դաս. 11:30-12:00 12:00-12:30 11:30-12:30
3դաս. 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30
  23.01.2017   23.01.2017
  սահնակ լող մարմն.
4.1դաս. 14:30-15:00 13:00-13:30 14:00-14:30
4.2.դաս. 15:00-15:30 13:30-14:00 14:30-15:00
5.1դաս. 15:30-16:00 14:00-14:30 15:00-15:30

Հունվարի 23-27.Ստուգատեսի Ժամանակացույցը դպրոցներում

                                                             Հարավային   դպրոց
օրեր 27.01.2017 27.01.2017 26.01.2017
մարզաձև  հեծան. լող մարմն.
դասարան      
5տար. 09:30-10:00 10:00-10:30 9:30-10:30
1-ին դաս. 10:30-11:00 11:00-11:30 10:30-11:00
2-րդ դաս. 11:00-11:30 11:30-12:00 11:30-12:30
3.1 դաս. 11:30-12:00 12:00-12:30 13:00-13:30
3.2.դաս. 12:00-12:30 12:30-13:00 13:30-14:00
  23.01.2017   23.01.2017
  սահնակ  լող  մարմն.
4.դաս. 13:30-14:00 13:00-13:30 13:00-13:30
5.դաս 14:00-14:30 13:30-14:00 13:30-14:00

 

Հունվարի 23-27.Ստուգատեսի Ժամանակացույցը դպրոցներում

                                                            Արևմտյան դպրոց
օրեր 23.01.2017 23.01.2017 24.01.2017
մարզաձև  հեծանիվ լող մարմն.
դասարան      
5տարեկ. 9:20-9:50 9:50-10:20 9:30-10:30
1.1դաս. 09:50-10:20 10:20-10:50 10:30-11:00
1.2 դաս. 10:20-10:50 10:50-11:20 11:30-12:30
2.1 դաս. 10:50-11:20 11:20-11:50 13:00-13:30
2.2 դաս. 11:20-11:50 11:50-12:20 13:30-14:00
3.1 դաս 11:50-12:20 12:20-12:50 14:00-14:30
3.2 դաս. 12:20-12:50 12:50-13:20 14:30-15:00
       
  25.01.2017   25.01.2017
  սահնակ լող մարմնամ.
4.1դաս. 10:30-11:00 13:20-13:50 9:30-10:30
4.2.դաս. 11:00-11:30 13:50-14:20 10:30-11:00
5.1դաս 11:30-12:00 14:20-14:50 11:00-11:30
5.2դաս 12:00-12:30 14:50-15:20 11:30-12:00
5.3դաս 12:30-13:00 15:20-15:50 12:00-12:30