Հունվարի 23-27.Ստուգատեսի Ժամանակացույցը դպրոցներում

 

                                                                      Արևելյան դպրոց  
օրեր 24.01.2017 24.01.2017 23.01.2017.
մարզաձև  հեծանիվ լող մարմն.
դասարան      
5տարեկ. 9:20-9:50 9:50-10:20 09:30-10:00
1.1դաս. 09:50-10:20 10:20-10:50 10:00-10:30
1.2 դաս. 10:20-10:50 10:50-11:20 10:30-11:00
2.1 դաս. 10:50-11:20 11:20-11:50 11:00-11:30
2.2 դաս. 11:20-11:50 11:50-12:20 11:30-12:00
3.1 դաս 11:50-12:20 12:20-12:50 12:00-12:30
3.2 դաս. 12:20-12:50 12:50-13:20 12:30-13:00
  25.01.2017   25.01.2017
   սահնակ  լող  մարմն.
4.1դաս. 13:00-13:30 13:20-13:50 12:30-13:00
4.2.դաս. 13:30-14:00 13:50-14:20 13:00-13:30
4.3դաս. 14:00-14:30 14:20-14:50 13:30-14:00
       

Միջին և Ավագ դպրոցների ստուգատեսի օրակարգ

 

Advertisements